Familieterapeut

Ved familievernkontoret i Namsos er det en ledig fast 100 % stilling som familieterapeut.

Familievernkontoret i Namsos har 7 ansatte, en merkantil, leder og fem terapeuter. Kontoret i Namsos har i mange år hatt fokus på kjerneoppgaven parterapi, og forebygging av samlivsbrudd. Terapeutene jobber i tillegg mye med barn og barnesamtaler, samt høring av barn i mekling.

De siste årene har kontoret hatt et spennende samarbeid med helsestasjonene i Namdalen, der jordmødre og helsesykepleiere i samtaler med foreldrene informerer om tilbudet ved Familievernkontoret. Et samarbeid som har resultert i mange positive erfaringer som tilsier at tidlig veiledning/terapi er til god hjelp for par og familier.

Videre har vi et samarbeid med helsestasjonene om å tilby Foreldreforberedende kurs, med fokus på de utfordringer parforholdet møter når barnet kommer. Et spennende tiltak vår nye medarbeider vil være med på å drifte.

Grunnet personalsammensetningen ved enheten oppfordres menn til å søke.

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid med par, familier og enkeltpersoner med livs- og relasjonsproblemer.
 • Mekling etter Lov om ekteskap og Lov om barn og foreldre.
 • Utadrettet arbeid i form av kurs, gruppetilbud og annet forebyggende arbeid.
 • Deltakelse i intern fagutvikling.

Kvalifikasjoner

 • Treårig helse- og sosialfaglig utdanning med relevant videreutdanning i familieterapi tilsvarende 60 studiepoeng.
 • Det er ønskelig med bred klinisk erfaring og interesse for arbeid med par og familier med livs- og relasjonsproblemer.
 • Erfaring med barnesamtaler er ønskelig.
 • Det stilles høye krav til kommunikasjon med brukere og andre faggrupper.
 • God norsk skriftlig og muntlig framstillingsevne er et krav.

Personlige egenskaper

 • Evne til å samarbeide godt internt i team og i forhold til eksterne samarbeidspartnere.
 • Er analystisk og strukturert i sitt arbeid.
 • God på å kommunisere og skape relasjoner.

Det blir lagt stor vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr

 • Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ i stillingskode 1173 klinisk sosionom, 1496 klinisk barnevernspedagog, lønnsramme 18, p.t. kr 456 400 – kr 594 400 pr. år (ltr. 51-66) eller i stillingskode 1509 spesialutdannet vernepleier, 1185 spesialutdannet sosionom, 1510 spesialutdannet barnevernspedagog, lønnsramme 18, p.t. kr 456 400 – 594 400 (ltr 51-66), alternativt stillingskode1434 rådgiver, p.t kr. 449 300 – 583 900 (ltr. 50-65). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse jf. Lov om Statens pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.

Kontaktinformasjon

Leder Karen Hatland Hasselvold, tlf; 970 28 133

Søknad med CV sendes elektronisk her

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal skannes og legges ved søknaden.