Ledige stillinger på Røyrvik omsorgssenter

Røyrvik omsorgssenter har 17 institusjonsplasser, i tillegg til 9 omsorgsboliger og hjemmebaserte
tjenester. I tilknytning til omsorgssenteret har vi et institusjonskjøkken, helsestasjon og legekontor.
Røyrvik omsorgssenter er en arbeidsplass som tilbyr et godt arbeidsmiljø og varierte
arbeidsoppgaver. Vi legger stor vekt på samarbeid tverrfaglig og vi jobber sammen til det beste for
folk i Røyrvik.

Kommunens verdigrunnlag er:
Vi jobber sammen
Vi preges av arbeidsglede og stolthet
Vi verdsetter åpenhet

Stilling 1: 100 % Helsefagarbeiderstilling med arbeid tredje hver helg ved Røyrvik omsorgssenter.

Stilling 2: Vikariat som helsefagarbeider- eller assistentstilling i 70 % stilling med arbeid hver
tredje helg ved Røyrvik omsorgssenter.

Stilling 3: 14,08 % fast assistent/helsefagarbeiderstilling med arbeid hver tredje helg ved Røyrvik
omsorgssenter

100 % Helsefagarbeiderstilling med arbeid tredje hver helg ved Røyrvik omsorgssenter.

Vi søker deg som:
– Behersker norsk skriftlig og muntlig.
– Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
– Er strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere,
og som ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål.
– Er i stand til å arbeide selvstendig, men samtidig søke råd.
– Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
– Har brukere og livsglede i fokus.
– Har evne til samarbeid og samspill.
– Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Arbeidsområder:
– Planlegge og gjennomføre grunnleggende pasientrettet arbeid for akutt eller kronisk syke og
mennesker med sammensatte og komplekse behov.
– Sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.
– Administrere medisiner
– Miljørettede tiltak og aktiviteter
– Dokumentere i elektronisk pasientjournal i henhold til gjelde lovverk
– Bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, pasientvarsling,
lokaliseringsteknologi og elektroniske medisin dispensere.
– Det må regnes med å måtte utføre oppgaver ved i institusjon og hjemmebaserte tjenester
– Oppfølging og samarbeid med pårørende.

Kompetanse og erfaring:
– Autorisert helsefagarbeider eller hjelpepleier
– Gjerne videreutdanningen innen eldreomsorg og demensomsorg.
– Erfaring fra institusjon og hjemmebaserte tjenester.
– Gode digitale ferdigheter
– Gode norsk kunnskaper.
– Krav om førerkort klasse B.

Før tiltredelse må gyldig politiattest foreligge.

—————————————————————————————–

Vikariat som helsefagarbeider- eller assistentstilling i 70 % stilling med arbeid hver
tredje helg ved Røyrvik omsorgssenter.

Vikariatet er fra 01.07.2023 – 01.07.24

Vi søker deg som:
– Behersker norsk skriftlig og muntlig.
– Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
– Er strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere, og
som ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål.
– Er i stand til å arbeide selvstendig, men samtidig søke råd.
– Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
– Har brukere og livsglede i fokus.
– Har evne til samarbeid og samspill.
– Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Arbeidsområder:
– Planlegge og gjennomføre grunnleggende pasientrettet arbeid for akutt eller kronisk syke og
mennesker med sammensatte og komplekse behov.
– Sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.
– Administrere medisiner m/kursbevis og opplæring
– Miljørettede tiltak og aktiviteter
– Dokumentere i elektronisk pasientjournal i henhold til gjelde lovverk

– Bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, pasientvarsling,
lokaliseringsteknologi og elektroniske medisin dispensere.
– Det må regnes med å måtte utføre oppgaver ved i institusjon og hjemmebaserte tjenester
– Oppfølging og samarbeid med pårørende.

Kompetanse og erfaring:
– Erfaring fra institusjon og hjemmebaserte tjenester eller Autorisert
helsefagarbeider/hjelpepleier
– Gjerne videreutdanningen innen eldreomsorg og demensomsorg.
– Gode digitale ferdigheter
– Gode norsk kunnskaper.
– Krav om førerkort klasse B.

Før tiltredelse må gyldig politiattest foreligge.

———————————————————————————-

14,08 % fast assistent/helsefagarbeiderstilling med arbeid hver tredje helg ved Røyrvik
omsorgssenter

Vi søker deg som:
– Behersker norsk skriftlig og muntlig.
– Er fleksibel, og håndterer en arbeidsdag med stadige endringer.
– Er strukturert, og evner å organisere hverdagen i samspill med andre ansatte og brukere, og
som ser fordelene med å arbeide i team for å nå felles mål.
– Er i stand til å arbeide selvstendig, men samtidig søke råd.
– Bidrar til et godt arbeidsmiljø.
– Har brukere og livsglede i fokus.
– Har evne til samarbeid og samspill.
– Har pågangsmot, og evne og vilje til endring og nytenking

Arbeidsområder:
– Planlegge og gjennomføre grunnleggende pasientrettet arbeid for akutt eller kronisk syke og
mennesker med sammensatte og komplekse behov.
– Sette i gang forebyggende og behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde.
– Administrere medisiner m/kursbevis og opplæring
– Miljørettede tiltak og aktiviteter
– Dokumentere i elektronisk pasientjournal i henhold til gjelde lovverk
– Bruke tilgjengelig velferdsteknologi som for eksempel trygghetsalarmer, pasientvarsling,
lokaliseringsteknologi og elektroniske medisin dispensere.
– Det må regnes med å måtte utføre oppgaver ved i institusjon og hjemmebaserte tjenester
– Oppfølging og samarbeid med pårørende.

Kompetanse og erfaring:
– Gjerne erfaring fra institusjon og hjemmebaserte tjenester eller Autorisert
helsefagarbeider/hjelpepleier
– Gjerne videreutdanningen innen eldreomsorg og demensomsorg.
– Gode digitale ferdigheter
– Gode norsk kunnskaper.
– Gjerne med førerkort klasse B.
Før tiltredelse må gyldig politiattest foreligge.

 

Lønns- og tilsettingsvilkår:
– Lønn etter avtale
– Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når
kandidatene ellers står likt.

Kontakt:
Kommunalsjef Milda Svestad tlf. 454 56 217 eller epost milda.svestad@royrvik.kommune.no
Tiltredelse: etter avtale

Søknaden sendes:
Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside
www.royrvik.kommune.no
Søknadsfrist: 16.07.23