Faste helgestillinger

5 x 14,08 % faste helgestillinger som assistent/helsefagarbeider/annen relevant helsefaglig utdanning.

Røyrvik Omsorgssenter er et lite og trivelig sykehjem med 17 institusjonsplasser, i tillegg til dette har vi 9 omsorgsboliger og hjemmetjeneste som vi yter våre tjenester til.
Vi har et stort fokus på samarbeid, kompetanse og gode holdninger i arbeidsstokken.

Personlige egenskaper:

Som assistent/helsefagarbeider hos må du like å jobbe med mennesker. Du må kunne jobbe med mennesker som har ulik kulturell bakgrunn og ulik livssituasjon og som har forskjellige evner og muligheter for kommunikasjon. Du må kunne vise omsorg, vennlighet og respekt. Som assistent/helsefagarbeider må du ha evne til å bry deg om andre. Dessuten må du ha gode samarbeidsevner siden du i tillegg til pasienter og brukere også samarbeider med pårørende og andre yrkesgrupper. Evne til læring og omstilling er viktig.

Vi søker etter arbeidstakere som er løsningsorientert og fleksibel da vi ikke alltid vet hva morgendagen vil bringe.

Vi ønsker også at du som søker hos oss skal ha evnen til å motivere og skape trivsel blant både kollegaer og de vi skal yte tjenesten til.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

  • Tarifflønn
  • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsattes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 og HTA kap. 1 § 2.3.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Utlysningstekst på samisk finner du her

Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside

Kontakter:
Nina Øie Devik, avdelingsleder 481 18 095 – nina.Devik@royrvik.kommune.no
Kjetil Sellæg, avdelingssykepleier 456 00 449 – kjetil.selleg@royrvik.kommune.no

Søknadsfrist: 31. januar 2022

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.