Fastlege

Overhalla kommune i Nord-Trøndelag har ca. 3800 innbyggere. Kommunenligger sentralt i forhold til fly- og togsamband og ca 20 km fra Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de
senere årene.

Ledig 100% stilling som kommunaltansatt fastlege

ved Overhalla legekontor, som er et velfungerende legekontor i Overhalla sentrum. Legekontoret er samlokalisert med blant annet fysioterapi, helsestasjon, psykiatritjeneste og sykeheim.

Overhalla kommune har i dag tre fastlegehjemler, samt en LIS I-stilling. Vi har to spesialsykepleiere og to helsesekretærer ansatt ved kontoret. Det er godt samarbeid mellom leger og hjelpepersonell, og vi jobber aktivt med bruk av spesialsykepleiere i oppfølgingen av kronisk syke. Vi kan tilby deg å bli en del av et godt arbeidsmiljø, ved et godt organisert legekontor.

Krav til søker:

  • Må ha gyldig norsk autorisasjon og godkjent LIS 1
  • Må beherske norsk muntlig og skriftlig og ha god kjennskap til norsk lovverk
  • Må være, eller være villig til å bli, spesialist innen allmennmedisin
  • Fastlegen må følge de vilkårene som går frem av sentrale avtaler for fastlegeordningen, føringer fra Helfo og andre lokale føringer
  • I tillegg til faglige kvalifikasjoner og erfaring vil personlig egnethet vektlegges

For stillingen gjelder:

  • Listetak og kommunale oppgaver etter nærmere avtale/fordeling mellom legene
  • Dokumentasjon i journalsystemet som kommunen til enhver tid benytter- for tiden er dette Pridok
  • Deltakelse i interkommunal legevaktsordning (kveld/helg/natt) i Namsos.
  • For øvrig skjer tilsetting i kommunen i henhold til enhver tid gjeldende tariffavtaler, lover og reglementer

Spørsmål vedr. stillingen bes rettet til fastlege Per Tvete, tlf. 742 80 300 eller enhetsleder Anne Finseth, tlf. 915 94 953.

Elektronisk søknad på vår hjemmeside www.overhalla.kommune.no innen 26. september 2022