Fastlege – kommunal stilling

Fastlege i 100 % fast kommunal stilling

Bakklandet legekontor ligger i sentrum og består av 4 fastleger, 3 helsesekretærer og 1 sykepleier. Som fastlege i Namsos kommune vil du også ha dag-legevakt ca. hver 14.dag og plikt til deltagelse i samkommunal legevakt etter kontortid, ved Midtre Namdal legevakt.

Formelle krav:

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
 • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
 • Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.

Personlige egenskaper:

 • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Utviklede arbeidsoppgaver i veldrevet fastlegefellesskap
 • Namsos kommune arbeider med oppfølgingsteam og helhetlige pasientforløp, og her har fastlegen en sentral rolle
 • Kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.

Annet:

 • Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover, reglementer og avtaler
 • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven
 • Kommuneadministrasjon og representanter for fastlegene jobber med å få på plass en god handlingsplan for allmennleger i kommunen. Den omhandler både kommunalt ansatte fastleger og fastleger med driftsavtaler.

Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktpersoner fra kommunen for opplysninger.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

For nærmere informasjon om stillingen, kontakt avdelingsleder Cathrine Ørjasæter Forås, mob: 911 71 326

Søknadsfrist: 19. april 2022

Søknad med CV sendes inn her

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25.