Grong kommune – ledige stillinger

Grong kommune ligger sentralt i Namdalen i Trøndelag, langs E6, ca. 20 mil nord for Trondheim. Gjennom kommunen renner den kjente lakseelva Namsen, og ved foten av Geitfjellet finner du Bjørgan alpint- og skianlegg

Vi har pasienten i fokus 24 timer i døgnet, og vi jakter vår nye kollega som brenner for sitt fag og som ønsker å gi av sin kunnskap, omsorg og trygghet. Vil du bli en del av et lag med dyktige helsearbeidere, som jobber ut fra verdiene om å ivareta brukernes akutte og grunnleggende behov, samt jobbe for å skape en meningsfylt tilværelse for våre pasienter og brukere?

Vi er kjent for vårt faglig sterke miljø og tette samarbeid med legetjenesten, i tillegg til å gi ansatte utfordrende oppgaver og personlig utvikling i jobben. Hos oss får du et kollegium som ønsker at alle skal trives både i og utenfor arbeidsplassen.

100% sykepleierstilling

 • Stillingen er delt med for tiden 80 % ved hjemmetjenesten og 20 % ved sykeheimen (st.nr. 06/20)
 • Arbeidsgiver: Grong kommune
 • Stillingstittel: Sykepleier
 • Ansettelsesform: Fast turnus med arbeid hver 3. helg
 • Tiltredelse: Snarest

Pleie og omsorgsavdelingene er organisert med felles ledelse av hjemmebasert omsorg og institusjonsbasert omsorg. Grong sykeheim har 3 pleieavdelinger, samt eget kjøkken og vaskeri. Vi drifter også en dialysesatellitt for Helse Nord-Trøndelag.

Ved tilsetting vil følgende kriterier bli vektlagt:

 • Personlig egnethet.
 • Kunne yte god omsorg, være positiv og lojal.
 • Evne til å se den enkelte bruker og deres behov.
 • Ha gode samarbeidsevner.

Tilsetting skjer i henhold til de vilkår som fremgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vi tilbyr en god pensjonsordning og 6.mnd prøvetid.

For nærmere informasjon om stillingen kan Ass.pleie og omsorgsleder Marit Aarlie kontaktes. tlf.948 34 650

 

Ledige stillinger i barnehagene i Grong, fra barnehageåret 2020/2021

Barnehagelærer

 • 200% faste stillinger som pedagogisk leder (st.nr. 11/20)

Barnehagelærer/fagarbeider/assistent

 • Event. Andre stillinger som måtte bli ledig (st.nr. 12/20)

Barnehagene i Grong har ulik profilering. Bergsmo er en idrettsbarnehage, Ekker er en friluftsbarnehage, Rønningen er en kulturbarnehage og Harran legger vekt på å være en barnehage med nærhet til og for bygdesamfunnet.

Vi søker deg som

 • Er fleksibel og har evne til å samarbeide tett med kolleger.
 • Har godt humør og bidrar til å skape et godt arbeidsmiljø.
 • God på norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Tar ansvar for utvikling, vekst og er endringsvillig med fokus på barnet.
 • Har god helse og er robust for å takle hverdagen.
 • Har spesielle interesser opp mot barnehagene sine profiler.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Felles for alle stillingene:

 • Lønn og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende lov- og avtaleverk, samt lokale lønnspolitiske retningslinjer.
 • God pensjonsordning.
 • Godkjent politiattest må leveres for tiltredelse i stilling jfr. Opplæringslova § 10 – 9.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med styrer ved Rønningen barnehage, Ingri Gartland, tlf.950 90 209

 

Undervisningsstillinger i Grong kommune, skoleåret 2020/2021

Harran oppvekstsenter har ledig:

 • 100 % fast stilling som lærer på 1. – 7.trinn (st.nr. 08/20)

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med Ass.Rektor Odd Magne Lund, tlf. 977 85 366.

Grong barne- og ungdomsskole (GBU) har ledig:

 • 460 % faste stillinger som lærer på 1. – 10.trinn  (st.nr. 07/20)
 • Inntil 470 % midlertidig stillinger som lærer på 1. – 10.trinn (st.nr. 09/20)

For nærmere informasjon om stillingene, ta kontakt med Ass.Rektor Kari Sofie B. Fiskum, tlf. 412 89 567.

Stillinger som gjelder begge skolene:

 • Ev andre stillinger som kan bli ledig gjennom skoleåret (st.nr. 10/20)

Se mer informasjon på våre hjemmesider

Søknadsfrist: 1.april 2020