Ledige stillinger – Grong sykeheim

100 % fast stilling som helsefagarbeider ledig ved Grong sykeheim

Har du lyst til å bli vår nye kollega? Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med å yte gode tjenester til beboerne ved sykeheimen?Vi har pasienten i fokus 24 timer i døgnet, og vi jakter nye kollegaer som brenner for sitt fag og som ønsker å gi av sin kunnskap, omsorg og trygghet. Vil du bli en del av et lag med dyktige helsearbeidere, som jobber ut fra verdiene om å ivareta brukernes akutte og grunnleggende behov, samt jobbe for å skape en meningsfylt tilværelse for beboer/ bruker? Da er det deg vi er på utkikk etter!Våre avdelinger er godt rustet, både når det gjelder fagkompetente ansatte og utstyr. Vi er kjent for vårt faglig sterke miljø og tette samarbeid med legetjenesten, i tillegg til å gi ansatte utfordrende oppgaver og personlig utvikling i jobben. Hos oss får du et kollegium som ønsker at alle skal trives både i og utenfor arbeidsplassen.Nå ser vi etter deg! Vil du bli med på laget? Vi har disse stillingene ledig:

•    100 % fast stilling som Helsefagarbeider ved demensavdelingen.
•    3.hver helg ved sykeheimen og hjemmesykepleien.

Du kan søke på begge stillingene i samme skjema.

Søk stillingene

Vi har også en egen rekrutteringsordning for studenter. Lenke til mer informasjon om ordningen.

Søknadsfrist: 21.08.2023

 

Grong sykeheim har 3 pleieavdelinger, herav 1 demensavdeling, en langtidsavdeling og en kombinert avdeling med langtidsplasser, korttidsplasser og ØHD. I tillegg har vi eget kjøkken og vaskeri. Vi drifter også en dialysesatellitt for Helse Nord-Trøndelag. Hjemmebasert omsorg består av hjemmesykepleie og hjemmehjelp.

Ved tilsetning vil følgende kriterier bli vektlagt:

•    Personlig egnethet
•    Kunne yte god omsorg, være positiv og lojal
•    Evne til å se den enkelte bruker og dens behov
•    Gode samarbeidsevner
•    Behersker norsk godt-både skriftlig og muntlig
•    Være løsningsorientert og endringsvillig

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Vi tilbyr en god pensjonsordning og 6 mnd. prøvetid.

Ønsker du å vite mer om stillingene?

Da kan du ta kontakt med avdelingsleder Marit Aarlie på tlf. 94 83 46 50.