Helsefagarbeidere

TO HELSEFAGARBEIDERE TIL HJEMMETJENESTEN OG INSTITUSJON
100 % stilling ved Leka sykestue og 40 % vikarstilling i hjemmetjenesten

Det er muligheter for ekstravakter i vikarstillingen, og det kan etter hvert bli mulighet for fast ansettelse. Tiltredelse mai 2021 eller etter avtale
Stillingene er underlagt avdelingsleder for institusjonsbaserte tjenester og avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester.

Pleie- og omsorgsområdet i Leka kommune gir helse- og omsorgstjenester til eldre, syke og funksjonshemmede i Leka kommune. Tjenestene gis som helsehjelp, praktisk bistand, støttekontakt og brukerstyrt personlig assistent. Vi drifter Leka sykestue med langtids- og korttidsplasser, rehabilitering, kommunal ø-hjelp og avlastningsplasser. Sykestua har eget vaskeri og kjøkken. Pleie- og omsorgstjenesten er i utvikling på mange plan, og har et spennende fagmiljø bestående av sykepleiere med spesialkompetanse, sykepleiere, vernepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere og assistenter. Det er lege og fysioterapeut på stedet, og det er regelmessig tilgang på tjenester fra kommunepsykolog, ergoterapeut med flere.

Helsefagarbeiders hovedoppgaver:

 • yte tjenester gjennom praktisk og personlig bistand til brukere
 • ansvar for gjennomføring av ulike prosedyrer, dokumentasjon og rapportering
 • observere og kartlegge brukers behov og tilstand
 • fortløpende samarbeid med bruker, pårørende og øvrige helseaktører

Dine kvalifikasjoner, Du må:

 • være autorisert helsefagarbeider eller tilsvarende
 • ha gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig
 • framvise politiattest uten anmerkninger
 • ha førerkort kl. B
 • ha gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • kunne jobbe selvstendig
 • være ansvars- og kvalitetsbevisst
 • like varierte utfordringer
 • være løsningsorientert og fleksibel
 • jobbe systematisk og strukturert
 • bidra til et godt arbeidsmiljø

Som medarbeider hos oss får du:

 • en spennende og meningsfylt arbeidshverdag
 • delta i et godt og kreativt arbeidsmiljø
 • jobbe i et inspirerende og bredt fagmiljø
 • mulighet til å bidra til utvikling av tjenester og organisasjon
 • helsefagarbeider eller tilsvarende får 4 års antesipert lønnsansiennitet ved fast tilsetting
 • lønn i henhold til tariff, pensjons- og forsikringsordning gjennom KLP, og flyttegodtgjørelse etter kommunens reglement

Personlig egnethet vil vektlegges når søkerne vurderes. Aktuelle kandidater blir innkalt til intervju.

Spørsmål om stillingene kan rettes til avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Lene Reppen Grydeland; tlf.478 33 025 og avdelingsleder for hjemmebaserte tjenester Maja Moen Furre; tlf. 977 31 678.

Søknad med CV og referanser sendes post@leka.kommune.no

Søknadsfrist: 19.mars 2021.

Det tas forbehold om fortrinnsrett til stilling for interne søkere jf. arbeidsmiljøloven § 14.3 7 og HTA kap. 1 § 2.3.

Vi ser fram til å motta søknad fra deg!