HR-leder

Er du vår nye HR-leder?

Overhalla kommune ligger midt i Namdalen. Kommunen er i vekst og har i underkant av 4000 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly,- tog- og busstilbud med korte avstander til regionbyen Namsos og øvrige nabokommuner. Et variert og godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene. Overhalla har nye barnehager og skoler og gode oppvekstvilkår. Vår visjon: Positiv, frisk og framsynt!

Som HR-leder er du en viktig medspiller for strategisk utvikling innen ledelse, personal, organisasjonsutvikling og kulturbygging i Overhalla kommune. Vi ønsker at du bidrar i omstillingsarbeid og er med på å skape en bærekraftig utvikling av kommunen som en attraktiv arbeidsgiver og samfunnsaktør. Som HR-leder vil du få det overordnede ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk og HMS-arbeid, samt bidra aktivt til samarbeid på tvers i organisasjonen.

HR-leder har ansvar for områdene HR/personal, politisk sekretariat, servicesenter og arkiv.

Du er en engasjert, raus og god leder, samt en dyktig fagperson innen HR og personalarbeid. Du er samlende, skaper entusiasme og tilfører positiv energi. Du støtter øvrige ledere slik at de kan lykkes best mulig på sine områder.

HR-lederen er en del av kommunedirektørens ledergruppe og bidrar i kommunens overordnede strategiske arbeid. Overhalla kommune har et kontinuerlig fokus på å kunne tilpasse tjenester og satsinger til muligheter og utfordringer som måtte oppstå.

Ansvarsområder:

 • Overordnet ansvar for kommunens arbeidsgiverpolitikk og HMS-arbeid
 • Strategisk organisasjonsutvikling og kulturbygging
 • Lederstøtte og veiledning innen fagområdet
 • Nærværsarbeid, oppfølging av medarbeidere og arbeidsmiljø-/personalsaker
 • Aktiv bidragsyter i bærekraftig utviklings- og omstillingsarbeid
 • Systematisk legge til rette for effektiv oppgaveløsning og samhandling i organisasjonen
 • Kompetanseutvikling og medarbeiderskap
 • Rekruttering
 • Partssamarbeid og medbestemmelse
 • Saksbehandling

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Bred HR-faglig kompetanse med god kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk
 • Erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre utviklings- og omstillingsprosesser
 • Interesse for og kjennskap til å bruke digitale løsninger til å effektivisere, forenkle, forbedre og omstille
 • Kunnskap innen økonomi- og ressursstyring
 • Forståelse for samspillet mellom politikk og administrasjon
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Om deg:

 • Du er engasjert, samlende, skaper entusiasme og tilfører positiv energi
 • Du evner å se helheten og jobbe strategisk
 • Du er strukturert, løsningsorientert, kan jobbe selvstendig og har god gjennomføringsevne og arbeidskapasitet
 • Du er en god relasjonsbygger og samarbeidspartner og evner å skape tillit og samspill
 • Du involverer deg og tar initiativ til å utforme nye løsninger når det er behov.

Vi kan tilby interessante og utviklende arbeidsoppgaver sammen med dyktige og engasjerte medarbeidere og et godt samarbeid med tillitsvalgte. Som del av kommunedirektørens ledergruppe vil du være med på å utvikle kommunen videre i en spennende tid – og i et samspill mellom politikk og administrasjon. Hverdagene vil bestå av muligheter og utfordringer som vil kreve et tydelig resultat- og løsningsfokus.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 21. januar 2024

For spørsmål kontakt kommunedirektør Trond Stenvik, mob: 971 40 392 – trond.stenvik@overhalla.kommune.no