Kantor/ organist

Vi har ledig 100 % stilling som kantor i Midtre Namdal kirkelige fellesråd.

Hovedarbeidssted for stillingen er Namsos kirke, men stillingen har også tjenester i andre kirker i Midtre Namdal.
I Midtre Namdal er det 5 organister i 3,1 årsverk, fordelt på 2 kantorer i heltidsstillinger og 3 organister på deltid, pluss innleie av vikarer. 3 av stillingene har kontorplass i Namsos. Organistene vikarierer for hverandre, ved behov.

I Namsos kirke er det gudstjeneste hver søndag / helligdag, hverdagsmesser på onsdagene, og organistene spiller i gjennomsnitt i 1-2 gravferder pr uke. Det er også noen andakter og bryllup.
Namsos kirke har en aktiv forsangergruppe, som ledes av kantor. Vi har ingen kirkekor i dag, men det er ønskelig at vår nye kantor har interesse for og kan starte og lede fremtidig korvirksomhet knyttet til kirken, i ulike aldersgrupper.

Vi ønsker at vår fremtidige kantor etablerer et godt kontaktnett i Namsos bys rike musikk- og kulturliv, rekrutterer og samhandler med lokale/regionale solister og musikere og bidrar til varierte konsertopplevelser i kirka.

Arbeidsoppgaver:

 • Forberede og spille ved gudstjenester, gravferder, vielser og andakter på institusjoner
 • Starte og lede fremtidig korvirksomhet knyttet til Namsos kirke
 • Drifte og utvikle den kirkemusikalske virksomheten i samarbeid med våre øvrige organister og menighetsråd i Midtre Namdal
 • Bidra til fornyelse av gudstjeneste- og menighetsarbeid i samarbeid med prest, andre tilsette, og menighetsråd
 • Delta i noen trosopplæringstiltak og konfirmantarbeid
 • Ta initiativ og bidra til medvirkning og godt samarbeid med det øvrige musikk- og kulturliv i Namsos
 • Inngå i stabsfellesskap og samarbeide godt med de øvrige ansatte

Kvalifikasjoner:

 • Godkjent kantorutdanning ifølge «Tjenesteordning for kantorer», men andre kandidater kan vurderes dersom kravene i stillingen innfris på alternative måter
 • Godt nivå på orgel og korledelse, og gjerne også på piano
 • Gode administrative evner for den kirkemusikalske driften
 • Behersker norsk skriftlig og muntlig og er medlem av Den norske kirke
 • Bør ha sertifikat og disponere bil Personlige egenskaper
 • Interesse for gudstjenesteliv og menighetsarbeid
 • Liker å forberede og samhandle med prester, andre ansatte og frivillige om gjennomføring av kirkelige handlinger
 • Kan arbeide selvstendig og har evne til å se, planlegge og prioritere egne oppgaver og tid.
 • Er fleksibel i forhold til arbeidstid og tjenestested

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og samarbeidsorientert kontor- og stabsfellesskap
 • Varierte og selvstendige arbeidsoppgaver
 • Fleksible arbeidstidsordninger og lønn etter gjeldende avtaleverk
 • God pensjonsordning i KLP

Søknad og frist:

Søknad med CV sendes på e-post til soknad@kirken.namdal.no

Søknadsfrist: 25. mars 2022

De mest aktuelle kandidatene vil inviteres til intervju, prøvespill og prøving i korledelse

For mer info om stillingen, kontakt: Magne Bergslid, kirkeverge, mob: 913 85 001 eller Kristin Eek, kantor og konsulent i tilsettingen, mob: 951 47 757

Om Midtre Namdal kirkeligfe fellesråd
Menighetene i Namsos, Overhalla og Flatanger kommuner, med totalt 20.000 innbyggere, betjenes av Midtre Namdal kirkelige fellesråd, som har sitt hovedkontor i Namsos. I et kontorfelleskap med ca 20 ansatte like ved Namsos kirke har også kantoren i Namsos kontorplass. I Namsos er det sykehus, Nord universitet har et studiested i byen, det er kulturhus med bibliotek, konsertsal og kunstmuseum, og et godt kinotilbud. Byen har et aktivt idrettsmiljø, og for den friluftsinteresserte, er det et vell av muligheter i hele kommunen. Namsos har kortbaneflyplass med flere daglige avganger til Trondheim og nordover. Namsos er spesielt kjent for sitt rike musikk- og kulturliv, og har i mange år hatt en god kulturskole og musikklinje ved Olav Duun videregående skole.
Namsos kirke er bygget i mur og ble oppført i 1960. Kirken har rektangelplan og 520 sitteplasser. Se mer info om Namsos kirke og bilder på kirkesok.no
Kirka har orgel levert av J. H. Jørgensen i 1960 med 27 stemmer, 3 manualer og pedal med elektrisk traktur. Orgelet har gjennomgått omfattende vedlikehold de siste årene. Namsos kirke gjennomgår i 2022 et omfattende renoveringsarbeid, med bl.a. nytt sanitærtilbygg og ny gulvbasert oppvarmingsløsning, med fjernvarme.