Laborant/ røkter

VESO Vikan har et vikariat ledig ved Vikan/Skorstad. Liker du å jobbe praktisk i et trivelig arbeidsmiljø? Da er du personen vi leter etter!

VESO Vikan er en ledende aktør innen oppdragsforskning på fisk. Forsøksstasjonen har per i dag 35 ansatte. Forsøksstasjonen er lokalisert på Vikan som ligger 20 minutter fra Namsos. Vårt settefiskanlegg ligger på Skorstad på Otterøya og produserer fisk til forsøk.

Laborant/røkter i 100% vikariat tom 31.08.2023

VESO Vikan søker deg som er arbeidsom og serviceinnstilt, som løser utfordringer på strak arm og som er på utkikk etter en spennende jobb sammen med en faglig sterk og sosial gjeng.

Her er noen av dine arbeidsoppgaver:

 • Daglig røkt og stell av fisk/forsøksfisk med tilhørende registreringer.
 • Assistere forsøksledere ved oppstart, gjennomføring og avslutning av forsøk.
 • Bakteriologisk undersøkelse og prøveuttak
 • Renhold av celler, produksjonslokale/utstyr og bestemt andel av fellesareal.
 • Delta i vedlikeholdsarbeid.
 • Delta i feltarbeid

Er du personen vi leter etter?

Vi søker etter en medarbeider, gjerne med erfaring fra akvakultur, settefiskproduksjon og/eller forsøksvirksomhet. Formell kompetanse/fagbrev i akvakultur vektlegges, men er ikke et absolutt krav da grundig opplæring vil bli gitt.
Jobben som laborant/røkter er variert og består blant annet av assistanse og oppfølging av forsøk, hold av fisk, felt aktivitet og div. vedlikeholdsoppgaver mm. Du vil jobbe tett med laboranter/forsøksledere i team, men du må også like å jobbe selvstendig. VESO Vikan følger kvalitetsstandarder som krever nøyaktighet og evne å følge de fastlagte rutiner. Personlig egnethet er tungtveiende.

Litt praktisk info om stillingen:

 • Heltid 08.00 – 15.30 mandag-fredag.
 • Det må påregnes deltagelse i helgeturnus og arbeid ved avdelingens ulike enheter etter behov/avtale
 • Ønsket oppstart: Etter avtale
 • Arbeidssted: VESO Vikan/ VESO Vikan klekkeri (Skorstad)

Vi tilbyr:

 • Et hyggelig og sosialt arbeidsmiljø der vi ser og oppmuntrer hverandre.
 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver med mulighet til å påvirke og utvikle systemer og arbeidsmåter.
 • Grundig opplæring og et høyt faglig nivå.
 • Konkurranse dyktige lønnsbetingelser iht. tariffavtale og gode sosiale betingelser

Send kort søknad og CV på e-post til Driftsleder Linda Aar, lindabeate.aar@veso.no – mob: 918 55 122

Søknadsfrist: 8. mai 2022