Lærere

Høylandet barne- og ungdomsskole har ledig fast stilling som lærer i 100% stilling fra 01.08.2021 og inntil 100% vikariat stilling fra 01.08.2021-31.07.2022

Høylandet barne- og ungdomsskole er en kombinert barne- og ungdomsskole med 163 elever. Vi arbeider for å skape et trygt og godt skolemiljø som skaper motivasjon og engasjement. Vår visjon er å ha rom for alle og blikk for den enkelte. Vi søker fortrinnsvis etter allmennlærer (GLU5-10) som kan undervise i kunst- og håndverk, norsk og engelsk. Andre fagkombinasjoner kan også være aktuelle.

Kvalifikasjoner:

Godkjent pedagogisk utdanning.

Personlige egenskaper:

Vi søker etter lærere med gode samarbeidsevner som liker å jobbe i team. Evne til å bygge relasjoner og kompetanse i klasseledelse er viktige egenskaper.
Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby:

Lønn i hht. Tariff og pensjonsordninger i Statens Pensjonskasse.

For nærmere opplysninger, kontakt: Kristin Lonmo Almaas, kommunalsjef oppvekst og kultur. Mob: 995 46 051 – kristin.almaas@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 8. august 2021 

Elektronisk søknad sendes inn her