Miljøterapeut – Stortangen skole

LEDIG 100 % FAST STILLING SOM MILJØTERAPEUT I LIERNE KOMMUNE

100 % fast stilling som miljøterapeut ved Stortangen skole ledig fra 01.08.2023. Det kan også bli aktuelt å
tilsette 50% miljøterapeut i tillegg til dette.

Arbeidsoppgaver:
– Følge opp enkeltelever og arbeidsoppgaver dette medfører.
– Det forventes at de som tilsettes står i god kontakt med øvrig hjelpeapparat, og kan planlegge og
gjennomføre utøvelse av arbeidet og tiltak i henhold til sakkyndige vurderinger fra hjelpeinstanser på
eget initiativ.

Vi ønsker oss ansatte som:
– Viser omsorg for alle barn og unge i alle situasjoner.
– Tar ansvar for å skape gode relasjoner med alle barn og unge du jobber med.
– Er en rollemodell for barn og unge.
– Kan være fleksible i arbeidssituasjon.
– Er utviklingsorientert og samarbeider godt i team.
– Har god digital kompetanse, gjerne kjennskap til Visma Flyt Skole og Visma Flyt Skole Sikker Sak.

Rektor Stortangen skole, Jon S. Pedersen, telefon: 902 64 801
Kommunalsjef oppvekst- og velferdsetaten, Edith Bruvoll Valfridsson, telefon: 95 79 94 75

Tilsetting skjer på vanlige kommunale tilsettingsvilkår. Kompetanse, arbeidserfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det er krav om politiattest ved tilsetting i grunnskolene.
Denne utlysningen vil også være gjeldende ved eventuelle mindre justeringer av vikarbehov frem mot skolestart.

Ved større justeringer kan ny utlysning bli vurdert.

Søknad fremmes på eget søknadsskjema som ligger elektronisk på kommunens hjemmesider www.lierne
kommune.no. Merk at elektronisk søknadsskjema må være fullstendig utfylt med relevant utdanning og arbeidserfaring.

Søknadsfrist 20. juli