Lærlingeplasser

Overhalla kommune har følgende lærlingeplasser ledig fra høsten 2023

  • Helsefagarbeider (2 plasser)
  • Barne- og ungdomsarbeider

For nærmer opplysninger kontakt:

Helsefagarbeider: Fagutviklingssykepleier Tone Mette Flått tlf 415 36 536

Barne- og ungdomsarbeider: Styrer Skage barnehage Marit Haugen tlf 404 81 565

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 20. mars 2023