Ledig stilling – rus og psykisk helsetjeneste

Rus og psykisk helsetjeneste er et team sammensatt av tverrfaglig kompetanse, herunder psykiatrisk sykepleier, psykolog, psykiatrisk hjelpepleier og sosionom. Tjenesten er organisert i enheten Helse og familie, og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

Ledig 100% stilling ved rus og psykisk helsetjeneste i Overhalla kommune (80% fast og 20% midlertidig ut 2024, med mulighet for forlengelse)

For stillingen gjelder følgende kvalifikasjoner: 

 • Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Vernepleier kan være aktuelt i kombinasjon med relevant videreutdanning og/eller arbeidserfaring
 • Det er ønskelig med kompetanse og/eller erfaring innen veiledning
 • Det er ønskelig med kompetanse og/eller erfaring i å lede grupper

Stillingens arbeids- og ansvarsområde: 

 • Individuell oppfølging/støttesamtaler til personer med psykiske -og eller rusrelaterte utfordringer
 • Lede gruppetilbud/mestringskurs
 • Koordinering av ansvarsgrupper, og oppfølging av Individuell Plan
 • Samhandling med andre faginstanser
 • Medikamenthåndtering
 • Veiledning pårørende/andre fagområder/m.fl
 • Dokumentasjon
 • Veiledning/oppfølging av studenter i praksis

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker personer med: 

 • Et stort engasjement for sitt fagfelt
 • Evne til å arbeide selvstendig, og i team
 • Evne til å bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Trygg på deg selv og egne reaksjoner i møte med andre
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene

Vi kan tilby: 

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Mulighet til å ta del i et inkluderende, godt og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Dagarbeidstid 37,5 timers uke, og fleksitidsordning

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.

Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.

For nærmere opplysninger kontakt: enhetsleder Anne Finseth, mob: 915 94 953 –  anne.finseth@overhalla.kommune.no  eller fagleder Monica Moa Wester, mob: 482 41 506 – monica-moa.wester@overhalla.kommune.no

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 20. september 2023