Ledige stillinger – Barnehagene

Barnehagene i Grong kommune har behov for flere medarbeidere, og har følgende faste stillinger ledig:

 • 200% fast stilling som pedagogisk leder i Grong kommune
 • 140% fast stilling som fagarbeider/assistent i Grong kommune
 • Eventuelle andre stillinger/engasjement som blir ledig i løpet av barnehageåret
 • Vi har også behov for tilkallingsvikarer barnehageåret 2023/2024

Barnehagene i Grong kan tilby:

 • God kompetanse og bred erfaring gjennom et mangfold i personalgruppa
 • Høyere grunnbemanning enn lovkravet
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Satsing på bemanning i barnehagen og tidlig innsats
 • Et stort mangfold innenfor de ulike barnehagene og heimene
 • Gode samarbeidsrutiner mellom barnehagene i kommunen
 • Godt forankret Interkommunalt samarbeid mellom barnehager – REKOM
 • Gode digitale løsninger og møte-arenaer
 • Godt samarbeidsklima med tillitsvalgte
 • Satsing på kultur- og medarbeiderutvikling

Vi søker deg som:

 • Tar ansvar for barns trivsel og utvikling
 • Er faglig engasjert og er både løsningsorientert og endringsvillig
 • Er fleksibel og har stor arbeidskapasitet
 • Har gode evner til å samarbeide
 • Er god på norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Har god helse og er robust for å takle hverdagen
 • Har godt humør og bidrar til å skape et inkluderende arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Utdanning i forhold til gjeldene lover og forskrifter

Menn oppfordres til å søke.

Tilsetting skjer på de vilkår som framgår i gjeldende lover, tariffavtaler og reglement. Den som blir tilsatt må fremlegge politiattest. God pensjonsordning. 6 mnd. prøvetid.

Nærmere informasjon om stillingene får du fra avdelingsleder Ingri Gartland, mob: 950 90 209 – ingri.gartland@grong.kommune.no

Søknadsfrist: 15. september 2023

Søk på stillingene her