Psykiatrisk sykepleier

Ledig stilling ved tjenesten for rus og psykisk helse 

Rus og psykisk helsetjeneste har 3,95 årsverk i et tverrfaglig miljø. Tjenesten er organisert i enheten Helse og familie, og er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

Vi har ledig 80% fast stilling for psykiatrisk sykepleier – tiltredelse etter avtale.

Ved ønske om større stilling kan det være aktuelt å kombinere med stilling på helg, ved andre deler av helsetjenesten i kommunen. Det vil også, med stor sannsynlighet være mulighet for økning av stillingsstørrelse innen tjenesten for rus og psykisk helse i løpet av de nærmeste årene.

Kvalifikasjoner: 

 • Sykepleier med videreutdanning innen psykisk helsearbeid
 • Det er ønskelig med kompetanse og/eller erfaring innen veiledning.
 • Det er ønskelig med kompetanse og/eller erfaring i å lede grupper

Stillingens arbeids- og ansvarsområde: 

 • Individuell oppfølging/støttesamtaler til personer med psykiske -og eller rusrelaterte utfordringer
 • Lede gruppetilbud/mestringskurs
 • Koordinering av ansvarsgrupper, Individuell Plan
 • Samhandling med andre faginstanser, etater
 • Medikamenthåndtering
 • Veiledning pårørende/andre fagområder/m.fl
 • Dokumentasjon
 • Veiledning/oppfølging av studenter i praksis

Personlig egnethet vil bli vektlagt, og vi søker personer med: 

 • Et stort engasjement for sitt fagfelt
 • Evne til å arbeide selvstendig, målrettet og systematisk
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv, serviceinnstilt og pålitelig
 • Gode kommunikative ferdigheter
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene

Vi kan tilby: 

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter
 • En utfordrende og selvstendig stilling
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø i samarbeid med øvrige helsetjenester
 • Dagarbeidstid - 37,5 timers uke

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må kunne disponere egen bil, kjøring kompenseres etter Statens satser.

Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Anne Finseth, tlf. 915 94 953 - anne.finseth@overhalla.kommune.no  eller fagleder Monica Moa Wester, tlf. 482 41 506 – monica-moa.wester@overhalla.kommune.no

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no innen 18. juni 2022.