Ledige stillinger i Helse og omsorg

Overhalla kommune søker etter nye medarbeidere. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til Overhalla kommunes innbyggere? Vi tilbyr også gode muligheter for faglig utvikling og kompetanseheving.

Ledige stillinger ved Overhalla sykeheim

Ledige stillinger som sykepleier, helsefagarbeider/hjelpepleier og helgestillinger for studenter.

 • 2 sykepleiere til 100% fast stilling
 • 1 hjelpepleier/helsefagarbeider til 80% fast stilling
 • 1 hjelpepleier/helsefagarbeider til 60% fast stilling
 • 20% helgestillinger for studenter

Vi er en sykeheim i stadig utvikling, og sykeheimen kan beskrives med disse punktene:

 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Unikt godt arbeidsmiljø
 • Variable arbeidsoppgaver
 • Utfordrende og spennende
 • Gode fagkunnskaper
 • Velferdsteknologi
 • Godt samarbeid på tvers av avdelingene og enhetene.

Vi søker positive, friske og framsynte medarbeidere

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling

Felles for alle stillinger: Årsturnus med 17 helger i året.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Karianne Ahlin, tlf: 951 84 842 – karianne.ahlin@overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 27.12.2020

Du finner elektronisk søknadsskjema her.

 

Helsefagarbeider i hjemmetjenesten

Ledig 60% fast stilling som helsefagarbeider / hjelpepleier fra 01.02.21.

Vi er en hjemmetjeneste i stadig utvikling og kan tilby:

 • En spennende og utfordrende jobb.
 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø

Vi søker positive, friske og framsynte medarbeidere

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling

Stillingen innebærer årsturnus med 17 helger i løpet av 1 år.

For stillingen gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler. Søker må ha sertifikat for bil. Politiattest må framlegges.

Nærmere opplysninger om stillingen ved henvendelse til hjemmetjenesten, v/Trude Lerfald, tlf.: 970 66 208 – trude.lerfald@overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 27.12.20.

Du finner elektronisk søknadsskjema her

 

Ledige stillinger i Bo- og miljøtjenesten – fagarbeider og vernepleier

Vi søker etter nye medarbeider v/ Bo og miljøtjensten i Overhalla. Bo og miljøtjensten består av ett bofelleskap for funksjonshemmede og i tillegg gir vi avlastningstjeneste til barn med ulike behov. Bo og miljøtjensten ligger like ved Overhalla Sykehjem, og vi flytter i februar inn i et helt nytt bygg.

Vi søker etter:

 • Offentlig godkjent Hjelpepleier / helsefagarbeider/Barne og ungdomsarbeider i ca 50% stillling.
 • Offentlig godkjent Vernepleier i ca 70% stilling.

Vi er en enhet i stadig utvikling, og bo og miljø kan beskrives med disse punktene:

 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Unikt godt arbeidsmiljø
 • Variable arbeidsoppgaver
 • Utfordrende og spennende
 • Gode fagkunnskaper
 • Velferdsteknologi
 • Godt samarbeid på tvers av avdelingene og enhetene.

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling
 • Førerkort klasse B
 • Videreutdanning/kurs eller god real kompetanse i tegn/tale kan bli vektlagt i tilsettingen.

Felles for alle stillinger: Årsturnus med 17 helger i året.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder  Geir Rasmussen, tlf: 916 40 021 – geir.dahl.rasmussen@overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 27.12.2020

Du finner elektronisk søknadsskjema her.

 

Ledige stillinger i Nattjenesten helse og omsorg

Natt-tjenesten består av 2 ulike team, hvorav det ene teamet er inne på sykehjemmet og det andre teamet har base v/nytt bygg vis a vis sykehjemmet. Dette teamet er ment å serve hjemmetjenesten og Bo og miljøtjenesten (bo felleskap for funksjonshemmede) på natten.

Vi søker etter:

 • Offentlig godkjent Sykepleier i ca. 55% stilling.
 • Offentlig godkjent Vernepleier/sykepleier i ca. 55% stilling.

Vi er en enhet i stadig utvikling, og natttjenesten kan beskrives med disse punktene:

 • Et hyggelig og tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Engasjerte medarbeidere
 • Unikt godt arbeidsmiljø
 • Variable arbeidsoppgaver
 • Utfordrende og spennende
 • Gode fagkunnskaper
 • Velferdsteknologi
 • Godt samarbeid på tvers av avdelingene og enhetene.

Ansettelse ut fra:

 • Personlig egnethet
 • Engasjement for sitt fagfelt
 • Vilje og evne til samarbeid
 • Fleksibilitet
 • Evne til å jobbe selvstendig og løsningsorientert
 • Serviceinnstilling
 • Førerkort klasse B

Felles for alle stillinger: Årsturnus med 17 helger i året.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Geir Rasmussen, tlf 916 40 021 – geir.dahl.rasmussen@overhalla.kommune.no

Søknadsfrist: 27.12.2020

Elektronisk søknadskjema finner du her.