Logoped

Indre Namdal barnevern- og PPT er en samorganisert interkommunal tjeneste etter vertskommuneprinsippet. Tjenesten innbefatter kommunene Grong, Høylandet, Namsskogan, Røyrvik og Lierne. Grong kommune er vertskommune.

Indre Namdal PPT har følgende stilling ledig:

50% fast stilling som logoped.
Stillingen kan ses i sammenheng med de to utlyste stillinger som pedagogisk psykologisk rådgivere, én 50% fast og én 50% vikariat.

Arbeidsoppgaver:
Kartlegging, veiledning, oppfølging, testing, utredning og saksbehandling med tanke på ulike former for kommunikasjonsvansker, talevansker og munnmotoriske vansker. Logopedisk veiledning og opplæring knyttet til dette.

Vi søker en person som har:

 • Logopedutdanning.
 • Kjennskap til ASK.
 • Veiledningskompetanse.
 • God kunnskap om grunnleggende læring og kunnskapsanvendelse.
 • God digital kompetanse, og gjerne kjennskap til relevant fagprogram.

Personlige egenskaper ift stillingene:

 • Stor grad av selvstendighet, være utviklings- og løsningsorientert.
 • God norsk muntlig og skriftlig formidlingsevne.
 • Kunne arbeide strukturert og målrettet.
 • Kunne samarbeide og jobbe godt i team.
 • Evne til å håndtere konflikter og stress på en ivaretakende måte.
 • Evne til å lytte, være empatisk, og representerer gode verdier og holdninger.
 • God kunnskap om barns behov og ulike hjelpebehov- være opptatt av barn og foreldres rettssikkerhet.
 • Forvaltningskunnskap og korrekt saksbehandlingskunnskap.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det vil bli lagt vekt på personlig egnethet.

Vi tilbyr:

 • Et godt, raust og inkluderende arbeidsmiljø med stabil bemanning.
 • Muligheter for fleksibilitet/arbeid hjemmefra ved bruk av digitale løsninger og full-elektronisk arkiv.
 • Mulighet for veiledning i samhandling med de andre ansatte, samt 1-1 med fagleder.
 • Deltakelse i spennende interkommunalt samarbeid og tverrfaglig arbeid i team med andre faggrupper.
 • Lønn etter avtale. Attraktiv pensjonsordning, med 2 % pensjonsinnskudd.

PPT følger lønnsstigen til utdanningsforbundet for pedagogisk personell, og har gode vilkår/ordninger for å søke om kompetanseheving innen eget fagområde ut fra kartlagt behov i tjenesten Jf. Kompetanseløftet.

Tilsetting skjer på de vilkår som til enhver tid framgår av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler.
Det kreves at ansatte kan benytte egen bil i tjenesten i tillegg til kommunens leiebiler. En god del reisevirksomhet må påregnes, selv om mye foregår via digitale flater. Det kreves innlevert politiattest før tiltredelse. Minimum to referanser må oppgis i søknad.

Søknadsfrist: 25 april 2021.

Søk på stillingen her

Har du spørsmål om stillingene kan du kontakte følgende: Avdelingsleder Trine Gartland Gåsbakk, mobil 971 98 970 eller
Fagleder PPT Tone Dahl, mobil 414 44 408.