Ledige stillinger – Avd. pleie og omsorg 2019

Avdeling for pleie og omsorg

Avdelingen består av Høylandet livsgledehjem og hjemmetjenesten.

Høylandet livsgledehjem tilbyr heldøgns pleie og er sertifisert av stiftelsen Livsglede for Eldre. Livsglede for Eldre er en ideell stiftelse som skal utløse frivillighet og engasjement, og hjelper institusjonene med å trekke nærmiljøet inn som en naturlig ressurs i eldreomsorgen. Det er 25 plasser, inkludert 2 plasser for kommunal akutt døgnenhet (KAD) somatikk og rus/psykiatri.
Hjemmetjenesten utøver sitt arbeid i brukernes egne hjem over hele kommunen. Det utføres faste oppdrag samt at de betjener trygghetsalarmer og øvrige tjenester ved behov

Avdeling for pleie og omsorg jobber aktivt for å organisere tjenesten på en måte som i størst mulig grad vil legge til rette for at helsepersonell får brukt sin kompetanse fullt og helt, slik at man kan bygge et enda mer solid fagmiljø og ivareta brukernes helsebehov på en best mulig måte. Vi jobber også med å styrke de hjemmebaserte tjenestene slik at brukerne kan bo hjemme lenger. Vi er opptatt av at helsepersonell skal holde seg oppdatert og tilegne seg nye kunnskaper som kan bidra til å videreutvikle tjenesten for våre brukere. Vi deltar i et større velferdsteknologiprosjekt, hvor vi bl.a. allerede har innført multidose, GPS-sporing for demente, mobil EPJ, e-låser i institusjon, og elektroniske prosedyreverk. Flere teknologiske løsninger er under planlegging. Vi har også et pågående prosjekt som omhandler lindrende behandling for hjemmeboende, og i 2019 skal vi delta i læringsnettverket Tidlig oppdagelse av forverret tilstand.

P.t. Høylandet livsgledehjem:

 • Sykepleier 100 % fast
 • Sykepleier 80 % med mulighet for fast ansettelse
 • Helsefagarbeider 42 % fast

P.t. Hjemmetjenesten:

 • Vikar i 100 % for sykepleier foreldrepermisjon f.o.m. medio august og i ett år fremover

Stillingsbeskrivelse

Arbeidsoppgaver:

 • Personsentrert omsorg og livsgledearbeid.
 • Miljøarbeid og tilrettelegging og planlegging av ulike beboeraktiviteter.
 • Observasjon og vurdering av brukernes helsetilstand.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Kvalitetssikring av dokumentasjon i tjenester, herunder tiltaksplaner.
 • Tverrfaglig samarbeid.
 • Samhandling med pårørende.
 • Aktiv deltakelse i enhetens utviklings- og kvalitetsarbeid.
 • Oppgaver i andre deler av pleie og omsorg ved behov.

Spesielt for sykepleiere:

 • Deltakelse i legevisitt og oppfølgingsarbeid etter denne.
 • Iverksetting av medisinsk behandling.
 • Arbeidsledelse og ansvarsvakt.
 • Kvalifikasjoner:
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
 • Beherske norsk skriftlig og muntlig.
 • Relevant videreutdanning vil bli vektlagt.
 • For hjemmetjenesten kreves førerkort kl. B.
 • Kvalifikasjoner sykepleier:
 • Autorisert sykepleier.
 • Autorisert vernepleier kan vurderes til stillingene på livsgledeheimen.

Kvalifikasjoner helsefagarbeider:

 • Autorisert helsefagarbeider
 • Personlige egenskaper.
 • Må være fleksibel og løsningsorientert.
 • Godt humør.
 • Være ansvarsbevisst og ha gode samarbeidsevner.
 • God til å kommunisere med andre både pasienter, pårørende og kolleger.
 • Håndtere uforutsette situasjoner og jobbe selvstendig.
 • Ryddig og systematisk, arbeidsom og pliktoppfyllende.
 • Du må ha faglig integritet og bevissthet rundt egne verdier og holdninger.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende jobb med muligheter for faglig videreutvikling.
 • Lønn etter avtale, lønnskrav kan fremmes i søknad.
 • Kommunen er behjelpelig med bolig.

Tilfredsstillende politiattest må fremlegges før ansettelse.

HPR-nr. oppgis i søknad.

Spørsmål om stillingen rettes til Rolf S. Velde, avdelingsleder pleie og omsorg.
tlf. 974 10 920
e-post: rolf.velde@hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 26 mai 2019.

Det søkes på stillingene via elektroniske søknadsskjema.