Prosjekt-og byggeleder

Prosjekt-og byggeleder i 100 % fast stilling ved Eierskap og utbygging

Namsos kommune har flere spennende prosjekter på gang og søker etter en engasjert og dyktig prosjekt- og byggeleder. Du vil få en spennende lederjobb med ansvar for å lede gjennomføringen av prosjekter, helt fra kartlegging av behov til overlevering.

Namsos kommune vil være en foregangskommune innen miljø og grønt skifte, og har en omfattende og variert prosjektportefølje. Miljø, bærekraft og grønt skifte vil bli enda viktigere oppgaveområder framover, og prosjektoppfølging knyttet til miljø, energi, klima og bygg vil inngå som sentrale fagområder i stillingen.

Arbeidsoppgaver:

I stillingen vil du jobbe som prosjekt- og byggeleder med administrering og oppfølging av prosjekter i ulik størrelse, og ansvar fra a-å for egne prosjekter.

 • Prosjekt- og byggeledelse, herunder budsjett- og økonomioppfølging
 • Anskaffelser og kontrahering av leverandører og samarbeidspartnere
 • Lede og koordinere prosjekter på tvers av fagområder
 • Oppfølging, endringshåndtering og dokumentasjon knyttet til leveranser
 • Risikostyring og rutineutvikling, samt lærings- og erfaringskartlegging
 • Pådriver for faglig forbedring av kommunens prosjektarbeid
 • Grunn- og rettighetsforhandlinger

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning på bachelor eller masternivå innenfor prosjekt-og byggeledelse, teknisk fagskole kan vurderes
 • Minimum 3 års erfaring fra lignende stilling
 • Kunnskap om offentlige anskaffelser, standarder og regelverk
 • Erfaring med digitale arbeidsverktøy
 • God norsk fremstillingsevne, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl B

Videre ser vi etter deg som er en engasjert og initiativrik kollega som evner å arbeide strukturert ved å planlegge, organisere og prioritere oppgaver effektivt. Du er fleksibel når endringer oppstår, og kan gjøre tiltak og skifte fokus for å finne gode løsninger når situasjonen endres.

I stillingen skal du jobbe tett med både leverandører og kolleger, og det er derfor viktig at du er god til å samarbeide og skape relasjoner som varer.

Vi tilbyr:

 • Et sosialt, uformelt og inkluderende arbeidsmiljø som består av dyktige kollegaer
 • En variert og fleksibel arbeidshverdag hvor initiativ og faglig nysgjerrighet verdsettes.
 • Spennende prosjekter og stort ansvar
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Kontaktperson for stillingen er: Virksomhetsleder, Eierskap og utbygging, Frank Ueberfuhr, mob: 904 04 342

Søknadsfrist: 13. mars 2023

Søknad med CV sendes inn her

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25.