Prosjektleder

Namdal regionråd er samarbeidsorgan for 11 kommuner i Namdalen og har kontorer i Namdalshagen i Namsos.

Vi har ledig en 100 prosent engasjementsstilling i tre år som

Prosjektleder for Kompetansepilot i Namdalen

Regionrådet skal delta i det nasjonale programmet Kompetansepilot som en av tre regioner i Trøndelag (Namdalen, Fosen-regionen og Trøndelag Sør). Trøndelag fylkeskommune vil være prosjektleder og ha overordnet prosjektledelse, men stillingen knyttes administrativt til Namdal regionråd.

Prosjektet skal styrke tilgangen til kompetanse i Distrikts-Norge – og har blant annet følgende mål:

 • Identifisere og mobilisere virksomheters behov for kompetansetiltak.
 • Tilrettelegge for tilpasset og godt etter- og videreutdanning i offentlig og privat sektor.
 • Utvikle og prøve ut nye modeller for nye tilbud eller andre måter å tenke inntak til utdanning.

Ønsket kompetanse/erfaring:

 • Dokumenterte prosjektlederegenskaper
 • Gode gjennomføringsevner
 • Nettverk innen utdanning og næringsliv i Namdalen.
 • Utdannelse på minimum bachelornivå
 • Særlig relevant jobberfaring kan kompensere for formell utdanning.
 • Gode kommunikasjonsmuligheter
 • Evne til å lede og inspirere andre

Stillingens arbeidssted er fortrinnsvis i regionrådet i Namsos, eventuelt i en kommune eller annet relevant fagmiljø i Namdalen. Stillingen vil også inngå i et nettverk med øvrige prosjektledere i Kompetansepilot Trøndelag.

Prosjektplanen finner du her

Vi tilbyr 

 • Utfordrende oppgaver og gode muligheter for personlig utvikling.
 • Engasjementsstilling med avtalefestet lønn og pensjonsordning.

En god del reisevirksomhet, særlig i Namdalen, men også ellers i Trøndelag må påregnes.

Søker må ha førerkort og disponere egen bil.

Tiltredelse snarest.

Søknad sendes inn her!

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen «Søk her».  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25.