Superhelter søkes

Superhelter søkes til Trøndelags vekstregion nummer èn!

  • Skipselektriker
  • Elektriker
  • Tekniker
  • Automatiker
  • Lærlinger

Er du motormann, maskinist eller mekaniker og har lyst til å videreutdanne deg til skipselektriker?

Kontakt: ingvild@elcom-as.no – Tlf. 909 73 531

Søknadsfrist: snarest!