Prosjektleder bygg og eiendom

For å kunne ivareta de ulike oppgavene trenger vi derfor å styrke vår tekniske avdeling med en PROSJEKTLEDER PÅ BYGG OG EIENDOM i 100 % stilling for en prosjektperiode på 2 år med muligheter for forlengelse.

Tiltredelse: snarest.

Stillingens ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

Bygg og eiendom – primæroppgaver:

 • Prosjektutvikling, prosjektledelse, og ivareta kvalitet, økonomi, framdrift og FDV-dokumentasjon.
 • Planlegge og prosjektere vedlikeholds- og oppgraderingstiltak på kommunal bygningsmasse.
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og gjennomføre tilbudsprosess i hht. lov om offentlige anskaffelser.
 • Følge opp utførelse og leverandøre som byggherre, oppfølging av innleide rådgivere og konsulenter.
 • Ivareta kommunens krav som byggherre i hht. byggherreforskriften
 • Identifisere videre behov innenfor enheten og bidra til planlegging av fremtidige tiltak.
 • Saksbehandling og rapportering innenfor eget arbeids- og ansvarsområde.

Vi ønsker følgende av deg:

 • Byggfaglig bakgrunn på høgskolenivå.
 • Fagskoleutdanning kan også være relevant.
 • Erfaring med gjennomføring av større og mindre prosjekter med byggherreansvar.
 • Kjennskap til offentlige anskaffelser er ønskelig – men ikke et krav.
 • Ønskelig med kunnskap om digital infrastruktur – men heller ikke dette et krav.
 • Gode samarbeidsegenskaper og en god relasjon- og nettverksbygger.
 • Strukturert, resultatorientert og ikke minst ha en god gjennomføringsevne.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne.

Personlig egnethet vektlegges i ansettelsesprosessen.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:
Teknisk sjef – Johan Andre Grongstad– tlf. 416 60 483
Rådmann – Liv Elden Djokoto – tlf. 450 96 975.

Vi imøteser din elektroniske søknad og skjema finner du på: www.hoylandet.kommune.no

Søknadsfrist: 13. juni 2019