Ledige stillinger – barnehagene i Overhalla

Ranemsletta barnehage

 • Inntil 200 % pedagogisk leder/ barnehagelærer – fast stilling fra 01.05.23
 • 100% spesialpedagog/ spesialpedagogisk koordinator –fast stilling fra 15.08.23.
 • 100 % spesialpedagog/ pedagog i perioden 15.08.23 – 14.08.26.
 • I tillegg kan det bli behov for fagarbeidere (BUA).
 • Utlysingen gjelder også eventuelle andre ledige vikariater.

Ranemsletta barnehage ligger i naturskjønne omgivelser i ca. 1km fra Overhalla Sentrum.

Ranemsletta barnehage ble etablert i 1980, men flyttet i 2011 inn i nybygde lokaler.

Vi har et stort uteområde og flotte turområder ved barnehagen.

Barnehagen kan tilby 105 plasser for barn i alderen 1 -5 år.

Vi har ansatte som legger til rette for en trygg og god barnehagehverdag for enkeltbarnet og barnegruppa.

Barnehagen har fokus på å skape et inkluderende barnehagemiljø, og ansattes kompetanseheving har vært og vil fortsatt ha fokus på dette arbeidet.

Pedagogiske leder/ Barnehagelærer må ha utdanning som barnehagelærer. Likeverdig med barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Spesialpedagog må ha tilleggsutdanning som spesialpedagog, gjerne med fordypning innen alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)

Fagarbeider barn- og ungdom må ha bestått fagprøve eller være villig til å ta fagbrev.

Vi søker etter kollegaer som har:

 • Et stort engasjement for sitt fagfelt.
 • Evne til å skape gode relasjoner med barn, foresatte og medarbeidere.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Evne til å være fleksibel, løsningsorientert, positiv og pålitelig
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig jfr. krav i “Lov om barnehager”.
 • God kjennskap til og forståelse for bruk av digitale løsninger i tjenestene
 • Kompetanse eller fordypning i arbeide med minoritetsspråklige barn er ønskelig.

Vi tilbyr: 

 • En spennende jobb med gode utviklingsmuligheter.
 • Et godt arbeidsmiljø.
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø, der vi har arbeidet med BTI (Bedre tverrfaglig innsats) og inkluderende barnehage og skolemiljø over flere år.
 • Lønn og arbeidsvilkår i samsvar med tariff.
 • Politiattest kreves.

Tilsettings- og arbeidsvilkår etter gjeldende avtaleverk

Vi er en IA-bedrift

Søknadsfrist: 10. april 2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos barnehagestyrer Janne Olsen Strand, mob: 415 36 560 eller ass.styrer Sølvi Forseth, mob: 995 94 079

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.

Skage barnehage

 • Pedagogisk leder: 100% fast stilling fra 01. 07. 2023
 • Barne- og ungdomsarbeider: Inntil 300 % vikariat fra 15. 08. 2023
 • Fastvikar: 100 % fast stilling som fastvikar fra 01. 05. 2023
 • Utlysingen gjelder også eventuelle andre ledige vikariater.

Skage barnehage ligger på Skage, midt imellom kommunesenteret i Overhalla og Namsos, og er en barnehage med ca 100 barn og 35 ansatte. Vi kan tilby jobb i en ny og moderne barnehage med flotte utearealer med kort avstand til turområder. Barnehagen er åpen mellom 06.30 og 16.30 og ansatte går i turnus. Vi søker medarbeidere som er gode, trygge voksne sammen med barn med god relasjonskompetanse. Vi søker deg som har et stort engasjement og hjerte for barnehagebarn, og som vil bidra til barns helhetlige trivsel og utvikling.

Vi tilbyr:

 • Jobb i et sterkt fagmiljø preget av høy kompetanse og erfaring med fokus på å skape et trygt og godt barnehagemiljø for alle barn.
 • Engasjerte og profesjonelle kollegaer i et faglig godt arbeidsmiljø.
 • Et tverrfaglig arbeidsmiljø, der vi har arbeidet med BTI (Bedre tverrfaglig innsats) og inkluderende barnehage og skolemiljø over flere år.

Pedagogisk leder

Stillingen krever godkjent barnehagelærerutdanning.

Arbeidsoppgaver:

 • Helhetlig ansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon, vurdering og utvikling av det pedagogiske arbeidet i barnegruppen den er satt til å lede.
 • Inngår i ledergruppa på avdeling sammen med teamleder og har samlet har ansvar for barnehagens pedagogiske utvikling.
 • Overordnet ansvar for det pedagogiske utviklingsarbeidet i sin barnegruppe.
 • Ansvar for observasjon og dokumentasjon av enkelt barn og barnegruppen den er satt til å lede.
 • Deltar i planlegging og gjennomføring av avdelingsmøter, personalmøter, pedagogiske møter og planleggingsdager sammen med teamleder.
 • Ansvar for å skape et godt foreldresamarbeid.
 • Ansvar for at periodeplanlegging i tråd med barnehagens årsplan.
 • Arbeide i tråd med Lov om barnehage, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, årsplan, delplaner og barnehagens satstingsområder.

Utdanning, kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Godkjent barnehagelærerutdanning
 • Arbeidserfaring som pedagogisk leder eller barnehagelærer
 • God relasjonskompetanse og et positivt, reflektert barnesyn
 • Positiv, engasjert, kreativ, fleksibel og løsningsfokusert
 • Utøver tydelig profesjonskompetanse
 • Faglig fokus med et godt blikk for barns utvikling
 • Evne til å motivere, inspirere og veilede både barn og voksne
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Behersker digitale hjelpemidler godt

Barne- og ungdomsarbeider

Arbeidsoppgaver:

 • Medansvar for å gjennomføre de planer og mål avdelingen jobber ut fra.
 • Medansvar for planlegging, gjennomføring, dokumentasjon og vurdering av pedagogiske aktiviteter på avdelingen
 • Delta aktivt i endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Være oppdatert på lover og forskrifter fastsatt av sentrale myndigheter og bestemmelser i kommunen, samt holde seg faglig oppdatert innenfor barnehagesektoren.
 • Medansvar for at barnehageloven og rammeplan oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet på den barnegruppen/avdelingen man arbeider på.
 • Medansvar for observasjon og dokumentasjon for enkeltbarn i den barnegruppen man jobber med.
 • Medansvar for å skape et godt foreldresamarbeid
 • Gjennomføre det pedagogiske arbeidet på avdelingen i tråd med godt faglig skjønn.
 • Arbeide i tråd med Lov om barnehage, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, årsplan, delplaner og barnehagens satstingsområder.

Utdanning, kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning
 • Arbeidserfaring fra barnehage eller arbeid med barn
 • Norskkunnskaper tilsvarende skriftlig nivå A2 og muntlig nivå B1.
 • God relasjonskompetanse og et positivt, reflektert barnesyn
 • Positiv, engasjert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Faglig fokus med et godt blikk for barns utvikling
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Behersker digitale hjelpemidler godt

Fastvikar

Arbeidsoppgaver:

 • Vikar på ulike avdelinger ved fravær.
 • Delta i det daglige arbeidet på avdelingen, og følge den dagsrytmen og arbeidsfordelingen som gjelder på den enkelte avdeling.
 • Delta aktivt i endrings- og utviklingsarbeid av barnehagen som pedagogisk virksomhet.
 • Skal være oppdatert på lover og forskrifter fastsatt av sentrale myndigheter og bestemmelser i kommunen, samt holde seg faglig oppdatert innenfor barnehagesektoren.
 • Medansvar for at barnehageloven og rammeplan oppfylles gjennom det pedagogiske arbeidet på barnegruppen/avdelingen man arbeider på.
 • Arbeide i tråd med Lov om barnehage, Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, årsplan, delplaner og barnehagens satstingsområder.

Utdanning, kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Ønskelig med fagbrev som barne- og ungdomsarbeider eller annen relevant utdanning
 • Arbeidserfaring fra barnehage eller arbeid med barn
 • Norskkunnskaper tilsvarende skriftlig nivå A2 og muntlig nivå B1.
 • God relasjonskompetanse og et positivt, reflektert barnesyn
 • Positiv, engasjert, kreativ, fleksibel og løsningsorientert
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Behersker digitale hjelpemidler godt

Arbeids- og lønnsbetingelser iht. gjeldende lov- og avtaleverk,

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke.

Referanser bes oppgitt i søknaden og aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Ved tiltredelse skal gyldig politiattest framlegges.

Vi er en IA-bedrift

Søknadsfrist: 10. april 2023

Nærmere opplysninger om stillingene fås hos barnehagestyrer Marit Storø Haugen, mob: 404 81 565 eller ass.styrer Pia Mari Bukten Aune, mob: 992 46 484

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema på kommunens hjemmeside

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Referanser bes oppgitt i søknaden.