Prosjektleder – Ung i Overhalla

Vi ønsker oss en engasjert person i vårt 2-årige prosjekt (100% stilling).

Et av våre store satsingsområder i 2019 og 2020 er ungdom mellom 13 – 19 år. Prosjektet Ung i Overhalla er i gang. Du vil være den som tar over som prosjektleder etter et halvt år med kartlegging. Mye av grunnarbeidet er lagt og noen føringer er dermed også lagt.

I 1,5 år fremover trenger vi en ungdommelig, engasjert, energisk, strukturert og ryddig prosjektleder med gode samarbeidsevner og stor arbeidskapasitet. Du må være selvstendig, tenke helhetlig og tverrfaglig, ha evnen til både å skaffe deg overblikk, og samtidig ha sans for detaljer, være en god relasjonsbygger, og ha livet til ungdom og folkehelse i fokus. Du bør ha kjennskap til skole og fritid når det gjelder målgruppa, organiserte og uorganiserte fritidsaktiviteter, prosjekt og planarbeid.

Mål:

Vi har over tid sett et behov for å tenke mer helhetlig om et skole- og fritidsmiljø som utvikler og inkluderer ungdom, hvor ulike tilbud og ressurser sees i nærmere sammenheng ut fra et folkehelseperspektiv. Vi gjennomfører en utviklingsprosess hvor vi åpner for nye tanker og muligheter om framtidige tilbud som inkluderer ungdom bredt og hvordan vi skal fortsette å jobbe forebyggende. Framtidige løsninger må spille på alle tilgjengelige ressurser i kommunen og forsterke de prosessene som allerede pågår.

Prosjektet skal munne ut i forslag til plan- og handlingsprogrammet «Ung i Overhalla 2020-2025» som konkretiserer: 

 • Avklaring og utprøving av varierte fritidstilbud og møteplasser som utvikler og inkluderer alle ungdommer og skaper mestring, trivsel og fellesskap.
 • Videreutvikling av et inkluderende læringsmiljø i ungdomsskolen.
 • Samarbeid og partnerskap med frivillig sektor.
 • Organisering og lokalisering av kommunale aktivitets- og fritidstilbud for ungdom.
 • Høy grad av sambruk og utnyttelse av tilgjengelige ressurser.

Du vil samarbeide tett med:

 • Enhetsleder for kultur og samfunn (prosjekteier)
 • Fagsjef oppvekst
 • Styringsgruppe
 • Tverrfaglig prosjektgruppe
 • Arbeidsgrupper etter behov
 • Ungdom

Krav om kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-åring høyskole-/universitetsutdanning (bachelorgrad eller tilsvarende).
 • Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet.

Kontakt:

Enhetsleder Kultur og samfunn Siri Hongseth tlf 480 54 789.