Rådgiver – naturforvaltning, jord, vann og miljø

Overhalla og Grong kommuner har felles enhet for landbruk og natur. Overhalla kommune er vertskommune, og enheten har kontorsted i Landbrukets fagsenter i Overhalla hvor man er samlokalisert med bl.a NLR. Enheten består av 7 ansatte. I kommunene er det et aktivt landbruksmiljø både innen jord- og skogbruk. Hovedproduksjoner er melk, kjøtt, potet, korn og gulrot. Det er ca. 490 landbrukseiendommer i kommunene.

Vi ønsker å styrke teamet som jobber med verdens viktigste næring, og har derfor ledig inntil 100% stilling som rådgiver naturforvaltning, jord, vann og miljø.

Arbeidsoppgaver:

Stillingen er tillagt oppgaver innen naturforvaltning, viltforvaltning og miljøforvaltning. Stillingen vil også være pådriver for gjennomføring av klima og miljøtiltak innen jordbruk og husdyrproduksjon, samt behandling av saker knyttet til landbruk og vannmiljø. Det kan også være aktuelt med andre arbeidsoppgaver innen landbruksforvaltning, jakt- og fiskeforvaltning, motorferdsel og arbeid med friluftsliv. Kontoret er bestyrer av Gusli kommuneskog og ulike praktiske arbeidsoppgaver her kan være aktuelt.

Arbeidsoppgaver vil kunne tilpasses din kompetanse og interessefelt, og vårt behov.

Ønsket kompetanse:

  • Relevant høyere utdanning på bachelor eller mastergradsnivå.
  • Relevant erfaring er en fordel, men intet krav
  • Kunnskap om GIS er et fortrinn
  • Førerkort kl. B

Vi ønsker en ny kollega som:

  • Er faglig engasjert og utviklingsorientert
  • Fungerer godt i vårt team, og kan jobbe selvstendig
  • Er rimelig dyktig på å uttrykke seg, skriftlig og muntlig
  • Nysgjerrig, deltakende og delende
  • Vil gi et faglig og sosialt godt tilskudd til vårt team

For nærmere informasjon kontakt leder Roy Svarliaunet, mob: 904 03 518 – roy.svarliaunet@overhalla.kommune.no

Elektronisk søknad her

Søknadsfrist: 20. oktober 2023