Renholdere

Vi har tre ledige stillinger som renholder ved Teknisk avdeling Overhalla Kommune.

1. 55% stilling som renholder ved Ranemsletta barnehage og Gimle Idrettshall.

2. 100% stilling ved Overhalla barne- og ungdomsskole.

3. 90% stilling ved Skage barnehage og Hunn skole.

Alt av renhold foregår på dagtid. Må disponere egen bil.

Fagbrev innenfor renhold er ønskelig, men søkere med relevant praksis blir også vurdert.

Spørsmål kan stilles til Renholdsleder Trond Geving, mob: 482 44 145 – trond.geving@overhalla.kommune.no

Søknad sendes inn her

Søknadsfrist: 7. oktober 2022