Rådgiver

100% fast stilling ved Bosettings- og integreringstjenesten.

100 % fast stilling med tiltredelse ønsket 2.august 2021 eller etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgavene er hovedsakelig knyttet til introduksjonsprogram, boveiledning/boligansvar, miljøarbeid, administrativt arbeid/saksbehandling og tverrfaglig samarbeid med flere kommunale tjenesteområder som sammen utgjør det totale bosettingslaget i Overhalla.

Vi søker etter personer med kompetanse innen programrådgiving og flyktningearbeid, god samarbeidsevne, stort engasjement, evne til å se løsninger og som bidrar til at nye bosatte blir selvstendige og aktive innbyggere og finner seg til rette i Overhalla så raskt som mulig.

Endring av oppgaver kan forekomme, avhengig av Overhalla Kommune sine fremtidige vedtak om bosetting.

Godkjent politiattest er påkrevd.

For nærmere opplysninger kontakt enhetsleder Kultur og samfunn Siri Hongseth tlf. 480 54 789

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside www.overhalla.kommune.no innen 24.05.2021.

Søk på stillingen her