Sommerjobb 2020

SinkabergHansen er en framtidsrettet havbruksaktør på kysten av Midt-Norge og Nordland. I skjærgården og ut mot Atlanteren har vi de beste driftsvilkårene; stabilt kaldt og rent sjøvann. Vi eier og driver hele verdikjeden – fra smoltproduksjon til ferdig behandlet laks. I SinkabergHansen setter vi vår ære i å være i front og tilby førsteklasses mat til et kresent internasjonalt marked. I dag har selskapet totalt om lag 240 fast ansatte.

Sommerjobb 2020 – opplev oppdrettsnæringa og tjen penger!

SinkabergHansen har via vår hjemmeside åpnet for å søke sommerjobb: I perioden 29. juni til 14. august søker vi over 100 ferievikarer fra 15 år og oppover.
Også i sommer vil varierte oppgaver ved våre avdelinger vente. Flest ved fabrikken på Marøya. Øvrige lokasjoner er smoltanlegg, teknisk/verkstedavdelinger, servicebåter og matfisklokaliteter.
For motivert ungdom kan vi friste med interessante dager. Samarbeidsevne, punktlighet samt evne til å jobbe selvstendig har betydning. Norsk må du beherske, og opplys gjerne om eventuell tidligere praksis/sommerjobb – samt eventuelle videre planer. Også i år ønsker vi tilpasse periodene etter både alder og ønsker.

Fyll ut skjemaet som du finner under fanen «Jobbtilbud» på vår hjemmeside. Da kan du ta et solid skritt både mot å tjene penger og å skaffe deg nyttig arbeidserfaring!

Siste frist for å sende inn er søndag 22. mars.

For eventuelle spørsmål og oppklarende informasjon: Bruk e-post frode@sinkaberg-hansen.no for å kontakte personalsjef Frode Lauritzen.