Styrmann/Navigatør

SinkabergHansen har i dag vel 330 ansatte og hovedkontor i Nærøysund. I samarbeid med Emilsen Fisk driftes vel 30 konsesjoner i Trøndelag og Nordland. Vår fabrikk for slakting og bearbeiding ligger på Marøya. Produksjon av settefisk skjer på Svaberget. Egne rederi og verkstedavdelinger, samt forskning og utvikling, er viktige element i vår interessante hverdag.

STYRMANN/NAVIGATØR «MARØY VIKING»

Vi søker styrmann/navigatør til vår servicebåt på 24 meter som opereres av eget rederi Marøy Viking AS.

Stillingen inngår i rotasjon 3/3, og tjenesten skjer jevnlig i nært samarbeid med øvrige fartøy i vårt driftsfellesskap. Hverdagen om bord på «Marøy Viking» beskrives som variert og innholdsrik, med vekt på samarbeid og gode forberedelser.

Nødvendige kvalifikasjoner:

  • Sertifikat D6 eller høyere
  • Sikkerhetskurs for sjøfolk
  • ROC/SRC
  • Godkjent legeattest for sjøfolk

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring fra drift av servicebåt
  • Kurs i kranoperasjoner

Vi kan tilby:

  • Spennende tjeneste med varierte utfordringer
  • Lønn, forsikrings- og pensjonsordninger med konkurransedyktige betingelser

Nærmere opplysninger om stillingen gis ved henvendelse til: Konsernleder HR Frode Lauritzen, mob. 908 98 545 –  frode@sinkaberg-hansen.no eller fartøy- og HMS-ansvarlig SJØ Thomas Sørø Olsen, mob: 951 44 455 – thomas@sinkaberg-hansen.no

Søknad med CV, vitnemål, attester og referanser innen søndag 1. oktober 2023.

Klikk her for å legge inn dine opplysninger.