Teknisk avdeling søker

Vi har ledig 100% stilling som arealplanlegger/ samfunnsplanlegger / ingeniør ved teknisk avdeling. Formell kvalifikasjon er primært arealplanlegger / samfunnsplanlegger, men annen relevant erfaring og utdannelse på høyskole/fagskoleskolenivå kan også være aktuelt.

Teknisk kontor er lokalisert i rådhuset og består pr i dag av 7 personer med forskjellige ansvarsområder. Vi har et godt arbeidsmiljø og et utmerket samarbeidsklima på tvers av fagområdene, fagkompetansen er god og godt sammensatt. Overhalla har økende befolkningstall og dette medfører et høyt aktivitetsnivå. Vi ønsker oss en ny motivert kollega som kan komplettere teamet vårt og bidra i en rekke prosjekter som står foran oss. I sine ambisjoner for samfunnsutviklingen har kommunen en tydelig miljøprofil og vil gå foran mot lavutslippsamfunnet. FNs bærekraftmål legges til grunn for utviklingsarbeidet.

Hovedinnhold i stillingen:

  • Behandling og utarbeidelse av aktuelle planer (kommuneplanens arealdel/samfunnsdel, reguleringsplaner mm.)
  • Produksjon av temakart, GIS-analyser og arealstatistikk.
  • Saksbehandling både innenfor plansaker og relevante prosjekter.
  • Andre relevante arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen. Det kan over tid og ut fra kompetanse bli aktuelt med varierte oppgaver (samfunnsplanlegger, matrikkel, kart og oppmåling, byggesak, lokal klimatilpasning, andre miljø- og energirelaterte oppgaver m.fl.)

Kvalifikasjoner:

  • Du er motivert for oppgavene, kan arbeide selvstendig, har god samarbeidsevne, har god framstillingsevne (norsk muntlig og skriftlig). Gjerne kunnskap om fremstilling og utarbeidelse av arealplaner og erfaring med forvaltning innenfor plan- og bygningsloven og annet lovverk relatert til arealplanlegging.
  • Kjennskap til digitale kartsystemer (GIS) og aktuelle dataprogrammer som Adobe inDesign m.fl. er relevant.

Vi søker primært arealplanlegger/ingeniør/ samfunnsplanlegger, men har du annen relevant utdanning/erfaring oppfordres du likevel til å søke da opplæring til aktuelle oppgaver vil bli gitt. Nyutdannede oppfordres til å søke.

For nærmere informasjon kontakt rådmann Trond Stenvik (fungerende teknisk sjef) tlf. 971 40 392.

Søknadsfrist: 11.10.2019.