Veileder

NAMAS Vekst er eid av og lokalisert i kommunene Høylandet, Grong, Overhalla, Namsskogan og Lierne. Vi arbeider på oppdrag fra både NAV og våre eierkommuner. Vi søker en ny veileder innen VTA (Varig Tilrettelagt Arbeid) ved vår avdeling på Trones, Namsskogan. Avdelingen er lokalisert tett på Namsskogan Familiepark og Besøkssenter rovdyr Namsskogan og tilbyr tilrettelagt arbeid for inntil 5 VTA-plasser.

Ledig stilling VEILEDER –100%

Ønskede kvalifikasjoner:

• Relevant høgskoleutdanning (relevant erfaring kan kompensere for dette)
• Kjennskap/erfaring med personer som har behov for tilrettelegging
• Kjennskap/erfaring med å bygge relasjoner og sikre samhandling
• Erfaring med veiledning og motivasjon
• Evne til å se ressurser i den enkelte deltaker
• God muntlig og skriftlig framstillingsevne
• Personlig egnethet vektlegges

Vi kan tilby:

• Varierte arbeidsoppgaver som:
– Tilrettelegge, lære opp og veilede deltakere
– Planlegge, utarbeide, følge opp og rapportere etter kravspesifikasjon fra NAV og kvalitetssikringssystemet Equass
– Planlegge, delta i og videreutvikle produksjon
• Utviklende og inkluderende arbeidsmiljø preget av samarbeid
• Lønn etter avtale
• Pensjonsordning i DNB

Arbeidssted vil primært være Trones, men noe reisevirksomhet til øvrige avdelinger må påregnes.

For mer informasjon, kontakt:
Frode Leirvik, daglig leder, mobil 400 35 549 eller epost frode@namas.no
Laila Gifstad, attføringsleder, mobil 400 38 977 eller epost laila@namas.no

Søknad med CV sendes til frode@namas.no snarest og senest innen 6. november 2020.

Vi utvikler mennesker!