Vernepleier i barnehage

Røyrvik oppvekstsenter består av barnehage, skole 1-10 klasse, SFO og kulturskole. Det er 55 elever på skolen, 15 barn i barnehagen, og ca. 40 elever har kulturskoleplass.  Vi er ca. 17 medarbeidere i et godt og sosialt arbeidsfellesskap, preget av humør og samarbeid.
Her arbeider ansatte og elever etter visjonen «Sammen på jakt etter magiske øyeblikk»

Vi ønsker en vernepleier i 100 % fast stilling, avdeling barnehage fra 15.11.20, med mulighet for tidligere tiltredelse.

Stillingen er knyttet til vedtak om spesialundervisning, og vil i hovedsak være oppfølging av barn med spesielle behov.

Det er ønskelig at søkere har:

 • 3-årig høyskoleutdanning som vernepleier
 • Kjennskap til  – Tegn til tale

Personlige egenskaper:

 • Personlig egnethet til å sette seg inn i barnets utfordringer, samt evnen til samspill med barn, barns familie og øvrig personale.
 • Formell kompetanse og realkompetanse vil bli vurdert i tillegg til personlige egenskaper
 • Godt humør
 • Tydelig voksenperson med klare grenser
 • Være løsningsorienter og ha gode samarbeidsevner
 • Ha fokus på det beste i barnet, se barnets behov og utviklingspotensialet

Personlig egnethet vil bli vektlagt ved utvelgelse.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Ansettelse i henhold til gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale.
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Krav om politiattest ved tilsettelse.
 • Røyrvik kommune har tjenestebiler, men det forutsettes i tillegg noe bruk av egen bil i tjenesten.
 • Kommunen er behjelpelig med å skaffe bolig.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3/hovedtariffavtalen kap. 1 § 2.3.

Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.

Søknad om stillingen sendes elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside. Søknadsskjema

Spørsmål kan rettes til:

Mari Marthe Hojem, enhetsleder, tlf.: 971 26 201, Mari.Marthe.Hojem@royrvik.kommune.no

Geir Anton Staldvik, avdelingsleder, tlf.: 995 16 564 Geir.Staldvik@Royrvik.kommune.no 

Søknadsfrist: 31.10.20

Attester og vitnemål sendes ikke nå, men tas med til evt. jobbintervju. Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25.