Advokatfullmektig/advokat

Namsos kommune søker etter advokatfullmektig/advokat med stor arbeidskapasitet, solide juridiske kunnskaper og god evne til rolleforståelse.

Stillingen er organisert hos kommuneadvokaten.

Kommuneadvokaten er Namsos kommunes eget advokatkontor. Kommuneadvokaten skal ivareta kommunens rettslige og økonomiske interesser. Foruten å prosedere kommunens saker for domstolen og fylkesnemnd, er kommuneadvokaten rådgiver for kommunens ledelse og utreder rettslige spørsmål for hele den kommunale virksomheten. Sakstypene spenner over et bredt felt, både innenfor offentlig og privat rett. Stilling som advokat/advokatfullmektig ved Kommuneadvokatens kontor gir anledning til prosedyre.

Arbeidsoppgaver;

Advokatfullmektigens/advokatens arbeidsområde vil berøre alle rettsområder som en kommune arbeider innenfor, og vil særlig dreie seg om barnevern og velferdsrett.

  • Prosessoppdrag for kommunen i fylkesnemnd og domstolene i alle typer saker.
  • Rådgivningsoppdrag for kommunens enheter i alle typer rettsspørsmål, med særlig vekt på barnevern og velferdsrett
  • Deltakelse i kompetanseutvikling

Kvalifikasjoner:

  • Juridisk embetseksamen eller master i rettsvitenskap
  • Relevant fordypning/erfaring innen barnevern og velferdsrett vil bli vektlagt
  • Godkjent politiattest eller advokatbevilling må fremlegges før oppstart

Vi ønsker en selvstendig medarbeider med god vurderingsevne, som arbeider strukturert og effektivt, og som har gode relasjons, – samarbeids – og kommunikasjonsferdigheter.

Praksis fra advokatvirksomhet, enten i det private eller for det offentlige, er en fordel, men også nyutdannede jurister og jurister med annen erfaring oppfordres til å søke.

Personlig egnethet vil bli vektlagt, vi ber derfor om at referanser oppgis.

Vi tilbyr:

Tilsetting på kommunale vilkår, lønn etter avtale, gode opplærings – og utviklingsmuligheter og et tverrfaglig og godt samarbeidsmiljø.

Meget gode pensjons – og forsikringsordninger.

Kontaktpersoner ved spørsmål: Kommuneadvokat Siw Bleikvassli tlf. 481 43 569

Søkere må påregne å bli innkalt til intervju, og personlige egenskaper vil bli vektlagt ved utvelgelsen.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Søknad sendes:

Søknad med CV sendes elektronisk via DENNE LINKEN.  Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune 74 21 71 00.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig, selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentleglova §25

 

Søknadsfrist: 22.08.2022