Barnehagelærer

Barnehagelærer Vangstunet barnehage 100 % vikariat

Resultatenhet barnehage, Namsos kommune, består av totalt 11 kommunale barnehager. Vangstunet barnehage i Namdalseid er en av dem. På grunn av foreldrepermisjon har vi nå ledig vikariat som barnehagelærer, med mulighet for forlengelse, i vår barnehage.

Vi søker en person som:

 • Er utdannet barnehagelærer eller annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk
 • Er glad i barn og liker å jobbe med barn
 • Har gode lederegenskaper
 • Har god kjennskap til gjeldende rammeplan
 • Er målrettet og har evne til å jobbe systematisk
 • Har gode datakunnskaper og erfaring/kunnskap i bruk av IKT med barn
 • Er motiverende å jobbe sammen med og liker å leke
 • Gjerne med interesse for eller videreutdanning innen friluftsliv eller musikk og drama
 • Har gode samarbeidsevner og er proaktiv med å fremme et godt arbeidsmiljø
 • Er fleksibel og positiv til endringer
 • Har vilje og evne til å følge opp sentrale og kommunale føringer

Vi kan tilby:

 • Spennende og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Godt arbeidsmiljø
 • Tarifflønn
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger.

Personlige kvalifikasjoner blir vektlagt ved utvelgelsen. Aktuelle søkere må regne med å bli innkalt til intervju.

Referanser bes oppgitt i søknaden. Dokumentasjon på utdanning og praksis skal ikke sendes inn, men legges fram i forbindelse med intervju. Dette gjelder også for interne søkere.
Ved tiltredelse må gyldig politiattest i samsvar med Barnehagelovens § 30 framlegges.

Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Det tas forbehold om fortrinnsrett for interne søkere jfr. arbeidsmiljøloven § 14.3 / hovedtariffavtalen kap 1 § 2.3.

Nåværende adresse og tlf.nr. bes oppgitt

Søknadsfrist: 4. oktober 2021

Søknad med CV sendes elektronisk via knappen Søk her.

Ved behov for veiledning ved utfylling av elektronisk søknad, kontakt Innbyggertorget Namsos kommune.

Dersom det går fram av din søknad at du ønsker konfidensiell behandling, gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søker kan gjøres offentlig. Søker vil da få informasjon om dette – jfr. Offentlighetsloven §25.