Bussjåfør i Rørvik

Har DU lyst til å kjøre buss?

Ønske skoleelevene en god dag og slå av en prat med sambygdinger?

Trønderbilene AS skal nå ansette en blid bussjåfør i 74,32 % stilling i Rørvik.

Har du ikke YSK for persontransport og kjøreseddel? Søk likevel! Vi er løsningsorienterte.

Finn fram mobilen og les stillingsutlysningen på tronderbilene.no/jobb

Siste søknadsfrist er 19.01.2020, men søknader behandles fortløpende.

Har du spørsmål? Ring driftsleder Arnljot Aglen, tlf. 992 10 601