Enhetsleder – kommunalteknikk

Enhetsleder kommunalteknikk 100% stilling

Beskrivelse av fag- og arbeidsområder:

Enheten har ansvar for teknisk drift, vedlikehold og utvikling innen fagområdene: vann- og avløp, vei og gatelys, kommunale bygg og utleieboliger. Enheten består av enhetsleder, to driftsledere, samt driftsoperatører og renholdere.

Enhetsleder har overordna faglig ansvar for de tekniske fagområdene og ivaretar myndighetskrav innenfor enhetens fag- og ansvarsområder. En stor andel av kommunens investeringsbudsjett omsettes til prosjekter via teknisk enhet, og enhetsleder får lede og ta del i mange spennende prosjekter.

Drift av vaskeri, renhold og praktisk bistand i hjemmet. 

Ønsket utdanning og erfaring:

 • Teknisk utdanning innen deler av stillingens fagområder; ingeniørfag, teknisk fagskole eller fagbrev
 • Arbeidserfaring fra deler av stillingens fagområder
 • Utdanning innen ledelse er en fordel, men ikke avgjørende

Personlige ferdigheter:

 • Like å jobbe med drift- og utviklingsoppgaver
 • Erfaring fra teknisk fagområde relevant til Røyrvik kommunes tekniske fagområder.
 • Har erfaring fra prosjektledelse, anskaffelsesprosesser og kontraktsoppfølging
 • Bidrar positivt for å opprettholde et godt arbeidsmiljø.
 • Stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft 
 • Selvstendig, løsningsorientert og kunne jobbe systematisk
 • Samarbeidende, samlende og ha evne til å motivere
 • God og tydelig på kommunikasjon
 • Høy integritet
 • God digital forståelse

Vi ønsker:

 • Relevant praksis og ferdigheter kan i noen grad kompensere for utdanningskravet.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner på norsk.
 • Kunnskap i samisk språk, kultur og samfunnsliv vil bli vektlagt som en tilleggs-kvalifikasjon når kandidatene ellers står likt.
 • Organisasjonen vil være i stadig endring. Det er derfor et krav at den som tilsettes er fleksibel i forhold til endringer i arbeidsoppgaver, samarbeidspartnere og organisatorisk plassering.

Lønns- og tilsettingsvilkår:

 • Lønn etter avtale
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås hos kommunalsjef Frank Aspnes, mob: 952 46 944 – frank.aspnes@royrvik.kommune.no

Søknad om stillingen må sende elektronisk via Røyrvik kommunes hjemmeside

Søknadsfrist: 22. juni 2023

Søkerliste kan bli offentliggjort selv om søker ber om unntak jfr. offentlighetsloven § 25. I så fall vil søker bli varslet om det før publisering finner sted (med mulighet til å trekke søknaden).