Programleder Børgefjell utvikling

Røyrvik og Namsskogan kommuner skal gjennomføre en felles ekstraordinær innsats for næringsutvikling i sin region. Satsingen er rettet mot både eksisterende og nytt næringsliv og bygger på de kvaliteter som finnes i regionen. Målet med programmet er å bidra til vekst og utvikling av lokalt og regionalt næringsliv med sikte på å skape et betydelig antall arbeidsplasser og styrke utviklingsevnen i næringslivet og kommunene. Det foreligger omfattende analyser og planverk for gjennomføringen som skal foregå i perioden 2022-2026. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Trøndelag fylkeskommune og de to eierkommunene sikrer den årlige finansieringen gjennom omstillingsperioden. Til å gjennomføre omstillingsarbeidet i regionen er det etablert et eget felles selskap av kommunene med styre og administrative ressurser.

Vi søker nå etter en leder av omstillingsarbeidet.

I rollen som programleder for omstilling I Børgefjell Utvikling får du ansvaret for å realisere ambisjoner og målene i omstillingsplanen for omstillingsprogrammet. Dette skjer i tett samarbeid med nytt og eksisterende næringsliv, og andre aktører i kommunen. I rollen vil du både arbeide med overordnede strategier og planer, samtidig som du har ansvaret for daglig drift av programmet. Du vil være en viktig operativ deltaker i prosesser- og prosjekter i regionen.

Ansvar og arbeidsoppgaver:

 • Lede arbeidet med omstillingsprogrammet i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale aktører.
 • Videreutvikle og etterleve omstillingsplanen som er den strategiske godkjente planen for omstillingsarbeidet.
 • Være en proaktiv og samlende prosjektleder for kommunene.
 • Iverksette og følge opp prosjekt og tiltak i tråd med handlingsplanen.
 • Sikre engasjement og forankring gjennom en involverende prosess i ulike faser av prosjektet.
 • Drive prosjektutvikling- og oppfølgning.
 • Delta i utredningsarbeid.
 • Kommunisere og rapportere fremdrift og resultater i relevante fora.
 • Samarbeid med lokale og regionale aktører.

Ønsket erfaring og utdanning:

 • Relevant høyere utdanning på bachelor eller masternivå, men relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • Ledererfaring
 • Kunnskap om næringsutvikling
 • Erfaring fra offentlig sektor – forstå det offentlige apparatet/virkemidler og utnytte disse
 • Erfaring innen nærings- og stedsutvikling
 • Prosjektledererfaring
 • God kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Som leder av omstillingsprogrammet i Børgefjell Utvikling får du en sentral lederstilling for næringsutvikling i Namsskogan og Røyrvik kommuner. Tilsettingsforholdet vil være i en av eierkommunene, med konkurransedyktige betingelser, i et godt arbeidsmiljø og med offentlig tjenestepensjonsordning. Etter søknadsfristens utløp vil det bli offentliggjort en liste over søkerne. Det kan gjøres unntak fra offentlighet dersom søker ber om det. Vær oppmerksom på at opplysninger om en søker likevel kan bli offentliggjort. Søker vil bli varslet dersom unntak fra offentlighet ikke blir innvilget.

Om virksomheten:
Namsskogan og Røyrvik kommuner i Indre Namdal har fått innvilget omstillingsstatus. Dette innebærer at kommunene i samarbeid med Innovasjon Norge og Trøndelag fylkeskommune har fått tildelt midler til en ekstraordinær satsing på næringsutvikling i kommunene. Programmet eies av Namsskogan og Røyrvik kommuner, men utøves gjennom selskapet Børgefjell Utvikling AS.
Namsskogan kommune består av de fire tettstedene Namsskogan, Brekkvasselv, Skorovatn og Trones. Namsen renner rett gjennom kommunen og det finnes store naturområder, kommunen er derfor et attraktivt mål for villmarksturisme. Det er tre kraftverk i kommunen og Namsskogan familiepark. Røyrvik er en fjellkommune som grenser til Namsskogan i vest, Lierne i sør, Nordland i nord (Grane og Hattfjelldal kommuner) og Sverige i øst. Røyrvik er en av fire kommuner hvor Børgefjell nasjonalpark ligger. Basisnæringene var tradisjonelt jordbruk og reindrift, jakt, fiske og fangst. Produksjon av vannkraft, samt den engang dominerende gruvedriften ved Grong Gruber, har gitt kommunen anseelige konsesjonsinntekter og kraftig administrasjon. Turistvirksomhet og friluftsliv har blitt stadig viktigere næringsveier, samt nisjer innen IT. Vi er til sammen ca. 1300 innbyggere.

For spørsmål, kontakt Hege Svendsen, FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920, hege@fremobemanning.no eller styreleder i Børgefjell Utvikling Inge Ryan, tlf. 958 56 690, inge.arnstein.ryan@gmail.com

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Søknadsfrist: 24. august 2021