Fagleder – digitalisering

Utviklingen innen digitale tjenester skjer raskt og gir mange muligheter for videreutvikling av dagens sosiale- og administrative tjenester. Digitalisering skaper nye måter å levere offentlige tjenester på – gir nye muligheter mht. dialog og samhandling mot innbyggere – og er en viktig drivkraft for mulig forenkling og forbedring innen kommunal sektor. Den digitale utviklinga skjer på alle fagområder, men spesielt store satsinger er bruk av velferdsteknologi og forberedende arbeid knyttet til Helseplattformen.

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Ha et overordnet ansvar for kommunens digitaliseringsarbeid.
 • Planlegge, koordinere og sikre gjennomføring av kommunens digitaliseringsprosjekter og aktiviteter som støtter opp om kommunens primære oppgaveløsning (tjenesteyting, forvaltning, publikumstjenester, administrative funksjoner ol).
 • Utarbeide og koordinere oppfølging av en digitaliseringsstrategi for kommunen og sikre at planen samordnes med kommunens planverk, herunder handlingsplaner og økonomiplaner.
 • Koordinere og sikre oppfølging av satsinger innen velferdsteknologi og Helseplattformen.
 • Bistå kommunen med kompetanse og metodikk knyttet til gevinstplanlegging og gevinstrealisering
 • Planlegge og koordinere felles kompetansetiltak for å øke kompetansen om bruk av digitale løsninger hos ansatte.
 • Sikre gode systemer og fremtidsrettet dialog mot innbyggerne gjennom kommunens hjemmeside og digitale plattformer.
 • Utvikle søknader og forvalte midler på ulike utviklingsområder.
 • Koordinering og oppfølging mot interkommunale samarbeidsordninger der kommunen deltar.
 • Oppfølging og forvaltning av diverse avtaler, inkludert oppfølging av innkjøpsordninger.
 • Ansvar for å koordinere oppfølging av IT support samt gi grunnleggende IT support.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Høyere relevant utdanning fra høyskole og/eller universitet
 • Grunnleggende forståelse for ansvarsområdet
 • God IT kunnskap.
 • Erfaring med prosjektledelse

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik, løsningsorientert og god gjennomføringsevne
 • Utviklingsorientert og innovativ.
 • Nettverksbygger
 • Gode samarbeidsevner og evne til å skape tillit
 • Gode skriftlige og muntlige egenskaper.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Organisering og rapportering:

 • Lede og koordinere arbeidet til et Team bestående av kontaktpersoner på digitalisering innen ulike fag- og ansvarsområder i kommunen.
 • Stillingen rapporterer til kommunedirektøren.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Fleksible arbeidstidsordninger
 • Utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • God pensjonsordning i KLP
 • Vi kan være behjelpelig med å skaffe bolig, hvis ønskelig.

For spørsmål kontakt Hege Svendsen, FREMO Rekruttering, tlf. 905 87 920, hege@fremobemanning.no eller kommunedirektør Liv Elden Djokoto, liv.elden.djokoto@hoylandet.kommune.no

Alle henvendelser til FREMO vil bli behandlet konfidensielt, også overfor oppdragsgiver i innledende fase om ønskelig.

Søk på stillingen her

Søknadsfrist: 25. juli 2021

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkerne kan offentliggjøres selv om søker har bedt om å få sitt navn unntatt fra offentlig søkerliste. Søkere som ikke får sin anmodning om å bli unntatt offentlighet tatt til følge, vil motta varsel om dette.