Ferievikarer 2022

Vil du jobbe sammen med oss i sommer? I forbindelse med ferieavviklingen for 2022 har vi behov for ferievikarer ved følgende steder:

  • Grong sykeheim
  • Hjemmebasert omsorg, herunder hjemmesykepleien, hjemmehjelp (vikarer som hjemmehjelp bør disponere bil)
  • Miljøarbeidertjenesten (avdeling for personer med funksjonsnedsettelse, avlastningsboliger)
  • Grong legekontor (helsepersonell)
  • Kjøkken og vaskeritjenester

Felles for stillingene:

Søkere bør være fylt 18 år, være ansvarsbevisst og ha gode kommunikasjonsevner. Det er behov for sykepleiere, legesekretærer, vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter samt sykepleie-, vernepleie- og medisinstudenter. Vi har egen studentavlønning og god pensjonsordning. Tjeneste etter oppsatt turnusplan med helgevakter for alle stillinger unntatt legekontoret og hjemmehjelpere.

Ferieperioden avvikles fra og med uke 26 til og med uke 33.

  • Søkere som kan arbeide hele perioden blir foretrukket.
  • Dersom du søker på deler av perioden, og du ønsker ferie, må du oppgi dette i søknaden.

Opplysninger om stillingene får du hos:

Avdelingsleder Marit Aarlie (hjemmetjeneste og sykeheim) tlf: 948 34 650
Avdelingsleder Marita Ovesen (miljøarbeidertjenesten) tlf: 456 34 204
Avdelingsleder Lena Krane (Grong legekontor) tlf: 917 68 252

Tilsetting skjer ellers på de vilkår som framgår av gjeldende lover, tariffavtaler og reglement.

Søknad sender du via elektronisk søknadsskjema, som du finner på Grong kommunes nettside, www.grong.kommune.no

Søknadsfrist: 1. april01 2022.