Kvalitetsleder

Namdal Rehabilitering IKS er et rehabiliteringssenter som eies av 10 kommuner i Namdalen + Osen. Senteret ligger på Høylandet- midt i Namdalen, og tilbyr rehabiliteringstjenester innen et bredt felt av diagnosegrupper for innbyggere i våre eierkommuner. I tillegg har senteret avtale med spesialisthelsetjenesten ved Helse Midt-Norge om døgnrehabilitering for fem ulike diagnosegrupper. Behandlingen foregår både individuelt og i grupper.

Vi søker etter ny medarbeider som kvalitetsleder for Namdal Rehabilitering IKS 100% fast. Stillingen inngår i administrasjonen ved senteret.

Ansvarsoppgaver:

 • Gjennomføring og eierskap til interne og eksterne revisjoner
 • Ansvar for ISO-sertifisering (ISO 9001 Ledelsessystemer for kvalitet)
 • Utvikling og optimalisering av kvalitetssystem
 • Koordinere og sikre faglig forsvarlighet av senteret
 • HMS-arbeid, forbedringsarbeid og avvikshåndtering
 • Oppfølging av tjenesteleveranser
 • Samarbeid med interne og eksterne aktører
 • IKT og forbedringsarbeid (velferdsteknologi)
 • Koordinere arbeid med helseplattformen
 • Delaktig i anbudsprosesser
 • En del av ledergruppen
 • Arbeidsoppgaver etter avtale med leder

Kvalifikasjoner:

 • Relevant høyere utdannelse innenfor fagområdene kvalitet eller helse
 • Ønskelig med erfaring fra kommune-/ og eller spesialisthelsetjenesten
 • Praktisk erfaring med kvalitetsarbeid eller innen helsefag er ønskelig
 • God forståelse for ansvarsområdet
 • God IKT-kunnskap
 • Gyldig politiattest må fremlegges ved tiltredelse

Personlige egenskaper:

 • Du er serviceinnstilt og løsningsorientert
 • Du liker å jobbe i team
 • Du har gode formidlingsevner, både norsk muntlig og skriftlig
 • Du har god kunnskap med bruk av digitale verktøy
 • Du er strukturert, grundig, selvstendig og effektiv
 • Du har gode samarbeidsevner og bidrar med humør og humor sammen med oss.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt

Vi tilbyr:

 • Lønn etter tariff/ avtale
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger i KLP
 • Dyktige kollegaer med høy faglig kompetanse
 • Tverrfaglig samarbeid
 • Et inkluderende arbeidsmiljø med godt sosialt fellesskap
 • Fleksibel arbeidstid

Søknadsfrist: 10. Oktober 2021
Ansettelsesform: Fast 100% stilling
Tiltredelse: 22.11.21 eller etter avtale
Arbeidssted: Namdal Rehabilitering IKS, Høylandet

For mer informasjon om senteret – se våre nettsteder www.namdalrehab.no eller vår facebookside

Spørsmål rettes til sykepleier/ administrativ leder Åsmund Elstad eller daglig leder Claes Gøran Sellæg , Tlf: 74 32 21 00 – post@namdalrehab.no

Søknad med CV sendes Namdal Rehabilitering IKS, Gartlandsvegen 10, 7877 Høylandet eller til post@namdalrehab.no