Helsepersonell med videreutdanning i psykisk helse

Namdal Rehabilitering søker etter for helsepersonell med videreutdanning i psykisk helse 40% stilling – engasjement

Vi søker faglig engasjert og strukturert person med helhetlig tankegang rundt våre brukere. Dette er en utfordrende og interessante stilling i et godt faglig og sosialt miljø, der man får jobbe tett sammen med andre samarbeidspartnere i tverrfaglig team, samt med eksterne samarbeidspartnere.

Det søkes etter ansatt med helse og sosialkompetanse på høyskolenivå med erfaring innenfor psykisk helsearbeid og andre med relevant erfaring/ utdanning.

Personlig egnethet vektlegges for stillingen.

For flere opplysninger om stillingen viser vi til www.namdalrehab.no eller vår Facebookside. I stillingen gjelder 2 dager i uka med fleksibilitet etter avtale.

Lønn etter tariff.

Varighet: 12.08.19 – 12.07.2020

Kvalifikasjon: Helsepersonell med videreutdanning i psykisk helse. Tiltredelse: 12.08.19.

Søknadsfrist: 25.06.19

Spørsmål rettes til daglig leder Claes Gøran Sellæg eller sykepleier Åsmund Elstad på tlf. 74322100 eller på e-post: post@namdalrehab.no