Kjøkkensjef

Kjøkkensjef 100 % stilling

Storkjøkkenet ved Høylandet Sykeheim leverer alle måltider til beboere ved Høylandet sykeheim, Miljøarbeidertjenesten, samt varmmat til hjemmeboende eldre som ønsker det.

Formelt kompetansekrav: Fagbrev som institusjonskokk.

Vi ønsker at du har stor interesse for faget. Måltidene må ha stort fokus på ernæring generelt, dietter og samtidig gjøre måltidene til en appetittvekker for beboere og brukere.

Du skal jobbe etter HACCP og kriterier for storhusholdninger.
Planlegging av menyer, foreta innkjøp i hht. avtaler inngår også i jobben.

Under ditt ansvarsområde vil du også ha budsjett, økonomi og personalansvar. Du vil også få ansvar for turnusplanlegging i samarbeid med avdelingsleder i pleie og omsorg.

Til deg som person har vi ønsker om at du er samarbeidsvillig, positiv og gjerne med en god porsjon humor.

Stillingen er lagt inn i turnus og det må påregnes arbeid i forbindelse med helg og høytid.

Inntil 15 % av stillingen er forbeholdt administrasjon av kjøkkenet og som tilpasses i turnus.

Stillingen lønnes i hht. gjeldende tariffavtaler.

Nærmere informasjon om stillingen kan du få hos kjøkkensjef Hilde Formo Olsen på tlf. 907 10 231 eller tlf. 454 20 895.

Vi imøteser din digitale søknad innen: 11. september 2022.