Sykepleier – Overhalla sykeheim

Overhalla kommune i Trøndelag har ca. 3830 innbyggere. Kommunesenteret ligger sentralt i forhold til fly- og togsamband (ca. 20 km øst for Namsos. Et variert godt næringsliv har bidratt til økende folketall de senere årene.

Overhalla sykeheim søker etter ny medarbeider. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til beboerne på Overhalla sykeheim?

Vi søker etter:

Sykepleier i 100% fast stilling med turnus dag og kveld

Om Overhalla sykeheim:

Overhalla sykeheim har totalt 35 plasser fordelt på ulike avdelinger; demensavdeling, somatisk langtidsavdeling og korttidsavdeling. Sykeheimen har gjennom flere år hatt ulike prosjekter. Noe som har ført til at vi har blitt god på blant annet velferdsteknologi, dokumentasjon og forflytning. Vi bruker også VR teknologi i forbindelse med opplæring og kurs.

Sykeheimen er lokalisert sammen med kommunens øvrige helsetjenester ved Overhalla helsesenter.

Vi har over lengre tid hatt prosess i forhold til oppgavedeling, som vil si at vi arbeider for å bruke riktig kompetanse til de ulike arbeidsoppgavene. Som sykepleier hos oss vil du også ha vakter i turnus som teamleder. Alle sykepleiere rullerer på å være teamleder, og som teamleder vil du ha ansvar for øvrige ansatte på vakt, koordinere og utføre sykepleieroppgaver. Vi har servicearbeidere som ufører indirekte pleieoppgaver, som fører til at sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere får brukt sin tid til pleie og behandling.

For stillingen gjelder:

Det å bidra inn i det helhetlige arbeidet ved sykeheimen. Delta i direkte tjenesteyting til beboere på en faglig, trygg og respektfull måte. Bidra til at ansvarsområder følges opp, og at målsettinger nås.

Er du den vi leter etter?

  • Det samarbeides på tvers av ulike profesjoner og avdelinger, som gjør at du må være fleksibel og samarbeidsvillig.
  • Vi er på jakt etter deg som er engasjert, og liker gode faglige diskusjoner og refleksjoner for å utvikle tjenestene vi yter.
  • Du må være løsningsorientert og endringsvillig.
  • Det er viktig med gode kommunikasjonsevner, og at du behersker norsk muntlig og skriftlig.
  • Hvis du er interessert å jobbe med eldre og bidra til å gjøre deres hverdag god og trygg, kan det være akkurat deg vi leter etter.
  • Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

  • Engasjerte kollegaer i alle aldre. Godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse. Gode muligheter for videreutdanning og kurs med gode avtaler. Årsturnus. Lønn etter tariff.
  • For stillingene gjelder lønns- og arbeidsvilkår i samsvar med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
  • Den som blir tilsatt må legge fram politiattest av nyere dato.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med enhetsleder Overhalla sykeheim, Karianne Ahlin tlf; 951 84 842 – karianne.ahlin@overhalla.kommune.no

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside

Søknadsfrist: 19. mars 2023