Konsulent

Fra 1.1.2022 har vi i sentraladministrasjonen i Bindal kommune ledig 60% fast stilling som konsulent

Ansvarsområdet og arbeidsoppgaver:

 • Dokumentbehandling
 • Elektronisk arkivering
 • Veiledning i kommunens sak- og arkivsystem
 • Saksbehandling
 • Betjening av publikumsmottaket
 • Andre arbeidsoppgaver ut fra organisasjonens behov

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring fra kommunal saksbehandling
 • Gode datakunnskaper og interesse for datasystem
 • God skriftlig fremstillingsevne
 • Kunnskap om bruk av lovverk
 • Relevant høyskoleutdanning (relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet
 • Kjennskap til sak- og arkivssystemet Elements er en fordel

Personlige egenskaper:

 • Du evner å arbeide målrettet, selvstendig, nøyaktig og effektivt
 • Du er serviceinnstilt og har godt humør
 • Være fleksibel i forhold til arbeidsoppgaver og være en bidragsyter til et godt arbeidsmiljø
 • Din personlige egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi tilbyr:

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver i et aktivt, lærende og engasjerende arbeidsmiljø

Søknadsfrist: 15. november 2021

Spørsmål om stillingen kan rettes til HR-sjef Lena Fuglstad, tlf. 906 29 727 – lena.fuglstad@bindal.kommune.no

For stillingen gjelder tilsetting, lønn og arbeidsvilkår iht. gjeldende lover, reglement og tariffavtaler, herunder pliktig medlemskap i KLP med 2 % innskudd. Bindal kommune har en ordning med nedskrivning av studiegjeld for innbyggere som er under 35 år. Retningslinjene finnes på www.bindal.kommune.no

Søknad med CV sendes postmottak@bindal.kommune.no innen 15. november 2022.

CV vil bli brukt som grunnlag i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.