Ledige stillinger – barnehagene i Grong

Følgende stillinger i barnehagene i Grong kommune blir ledige fra 14.08.2023, med forbehold om endringer:

 • 100% fast stilling som nestleder ved Harran oppvekstsenter (35% som nestleder og 65% som pedagogisk leder) .
 • 200% fast stilling som pedagogisk leder i Grong kommune.
 • 200% fast stilling som fagarbeider/assistent i Grong kommune .
 • Lærling i barne- og ungdomsfaget .
 • Tilkallingsvikarer barnehageåret 2023/2024 .
 • Eventuelle andre stillinger/engasjement som måtte bli ledige.

Barnehagene i Grong tilbyr:

 • God kompetanse og bred erfaring gjennom et mangfold i personalgruppa
 • Høyere grunnbemanning enn lovkravet
 • Godt tverrfaglig samarbeid
 • Satsing på bemanning i barnehagen og tidlig innsats
 • Et stort mangfold innenfor de ulike barnehagene og heimene
 • Gode samarbeidsrutiner mellom barnehagene i kommunen
 • Godt forankret interkommunalt samarbeid mellom barnehager – REKOM
 • Gode digitale løsninger og møte-arenaer
 • Godt samarbeidsklima med tillitsvalgte
 • Satsing på kultur- og medarbeiderutvikling

Vi søker deg som:

 • Har fokus på barns trivsel og utvikling
 • Er fleksibel og har god samarbeidsevne
 • Har godt humør og bidrar til å skape et inkluderende arbeidsmiljø
 • Er god på norsk skriftlig og muntlig kommunikasjon
 • Tar ansvar for utvikling, vekst og er endringsvillig
 • Har god helse og er robust for å takle hverdagen

Menn oppfordres til å søke. Utdanning i forhold til gjeldene lover og forskrifter. Personlig egnethet blir vektlagt.

Tilsetting skjer på de vilkårene som framgår av lover, tariffavtaler og reglement. Vi tilbyr gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom KLP. 6 mnd. prøvetid.

For mer informasjon om stillingene ta kontakt med Ingri Gartland på tlf. 950 90 209

Søknadsfrist: 10. april 2023

Søknad sendes inn her