Ledige stillinger – Overhalla sykeheim

Sykepleiere, vernepleiere, helsefagarbeidere, hjelpepleiere, studenter.

Overhalla kommune søker etter nye medarbeidere. Har du lyst på nye utfordringer? Vil du være med på å yte gode tjenester til beboerne på Overhalla sykeheim?

Vi har for tiden ledige stillinger ved Overhalla sykeheim:

 • Helsefagarbeider/hjelpepleier til 75% fast stilling dag og kveld
 • Sykepleier til 80% fast stilling dag og kveld
 • Sykepleier til 100% fast stilling dag og kveld
 • Sykepleier til 68% fast stilling på natt
 • Vernepleier til 75% fast stilling dag og kveld
 • 20% helgestillinger for sykepleie/ vernepleierstudenter, helsefagarbeidere og andre.

Om Overhalla sykeheim:

Overhalla sykeheim har totalt 35 plasser fordelt på ulike avdelinger; demensavdeling, somatisk langtidsavdeling og korttidsavdeling. Sykeheimen har gjennom flere år hatt ulike prosjekter. Noe som har ført til at vi har blitt god på blant annet velferdsteknologi, dokumentasjon og forflytning. Vi er en livsgledesykeheim, og har livsglede for den enkelte beboer i fokus.

For stillingene gjelder:

Det å bidra inn i det helhetlige arbeidet ved sykeheimen. Delta i direkte tjenesteyting til beboere på en faglig, trygg og respektfull måte. Bidra til at ansvarsområder følges opp, og at målsettinger nås.

Er du den vi leter etter?

Det samarbeides på tvers av ulike profesjoner og avdelinger, som gjør at du må være fleksibel og samarbeidsvillig. Vi er på jakt etter deg som er engasjert, og liker gode faglige diskusjoner og refleksjoner for å utvikle tjenestene vi yter. Det å kunne være løsningsorientert og endringsvillig er også egenskaper vi ser etter.

Det er viktig med gode kommunikasjonsevner, og at du behersker norsk muntlig og skriftlig. Det vil legges vekt på personlig egnethet.

Hvis du er interessert å jobbe med eldre og bidra til å gjøre deres hverdag god og trygg, kan det være akkurat deg vi leter etter.

Vi tilbyr:

 • Engasjerte kollegaer i alle aldre.
 • Godt arbeidsmiljø og høy faglig kompetanse.
 • Gode muligheter for videreutdanning og kurs med gode avtaler.
 • Årsturnus.
 • Lønn etter tariff.

Ønsker du å vite mer?

Ta gjerne kontakt med: Enhetsleder Overhalla sykeheim, Karianne Ahlin tlf; 951 84 842

Søknadsfrist: 20. februar 2022

Elektronisk søknad på kommunens hjemmeside