Ledige stillinger Pharmaq

  • QA-Manager

  • Prosessteknolog/prosjektleder

  • Operatør/ingeniør

Qualified Person / QA Manager

Er du glødende interessert i farmasøytisk produksjon og har lyst på spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje innen fiskehelse? Nå søker vi etter en entusiastisk, selvstendig og kvalitetsbevisst Qualified Person (QP) / QA manager til vårt produksjonsanlegg i Overhalla, Trøndelag.

Hovedarbeidsområder for stillingen:
• Sertifisere vaksiner og terapiprodukter til salg
• Drift og videreutvikling av PHARMAQs kvalitetssystem i henhold til GMP
• Være QA’s representant i ulike prosjekter
• Dokumentasjonsarbeid; f.eks. utarbeidelse/godkjenning av ulike typer dokumentasjon, risikovurderinger og prosedyrer
• Være sentral i planlegging og gjennomføring av audit’er og inspeksjoner på site

Kvalifikasjoner og egenskaper vi ønsker:
• Mastergrad innen farmasi, men alternativt kan master i veterinærmedisin, bioteknologi eller tilsvarende vurderes
• Fortrinnsvis 2-3 års relevant jobberfaring, gjerne innen kvalitetssikring / produksjon / laboratorium fortrinnsvis fra legemiddelindustrien eller annen bioteknologisk industri
• Erfaring som QP er en fordel, men ikke et krav
• God til å samarbeide og kommunisere på tvers av ulike funksjoner og nivå
• Evne til å håndtere komplekse problemstillinger og arbeide analytisk, systematisk og nøyaktig
• God kjennskap til regelverket innenfor farmasøytisk industri, gjerne innen sterile legemidler
• Erfaring fra dokumentasjonsarbeid
• Gode norsk- og engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig

Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver i et entusiastisk, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø.

Fast arbeidssted for stillingen er fortrinnsvis Overhalla i Trøndelag hvor vi holder til i lyse, moderne lokaler. Opplæringsperioder og noe reisevirksomhet til andre lokasjoner må normalt påregnes.

Hos oss vil du bli en del av et spennende internasjonalt selskap med gode betingelser og utviklingsmuligheter.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med: Inger Lundheim Kvitvang, Director Quality Affairs, Mobil: 992 04 350

Søknad
Vi gleder oss til å motta din søknad, som kan sendes med CV via e-post til hr@pharmaq.no innen søknadsfristen 17.januar 2021. Søknader vil bli behandlet fortløpende. Vi er et farmasøytisk selskap og vi vil kreve politiattest ved tilsetting.

 

Technical Project Manager (Prosessteknolog / prosjektleder)

Er du glødende interessert i bioteknologiske prosesser og produksjonsteknologi og har lyst på spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje innen fiskehelse? Da er PHARMAQ et godt valg! Nå søker vi etter en entusiastisk, selvstendig og kvalitetsbevisst Technical Project Manager (Prosessteknolog/prosjektleder) til avdeling for Global Manufacturing Technology (GMT).

Hovedarbeidsområder for stillingen:
• Forbedringsprosjekter for eksisterende produksjonsprosesser og analysemetoder ved produksjonsanleggene
• Overføring av nye prosesser og analysemetoder fra FoU til hhv produksjon og kvalitetskontroll (QC-lab)
• Faglig bistand og løpende oppfølging, inkludert testing av ny teknologi, trendanalyser, avviksutredning og generell problemløsning, for produksjon og QC-lab
• Dokumentasjonsarbeid; f.eks. utarbeidelse av valideringsdokumentasjon, risikovurderinger og instrukser

Kvalifikasjoner og egenskaper vi ønsker:
• M.Sc./Ph.D innen bioteknologi, prosessfag, cellebiologi, mikrobiologi, biokjemi eller farmasi
• Minimum 2-3 års relevant jobberfaring, gjerne fra legemiddelindustri eller forskning
• God til å samarbeide og kommunisere på tvers av ulike funksjoner og nivå
• Innovativ og genuint interessert i bioteknologisk prosessutvikling
• Evne til å håndtere komplekse problemstillinger
• Evne til å arbeide analytisk, systematisk og nøyaktig
• Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig
• Praktisk erfaring fra ett eller flere av følgende områder:
– Fermentering, celle-/virusdyrkning (eller annet aseptisk arbeid), immunologiske/mikrobiologiske analysemetoder, filtrering/renseteknologi
– Statistikk, gjerne DOE, multivariat dataanalyse og/eller bruk av Minitab
– GMP for farmasøytiske produkter
– Validerings- og dokumentasjonsarbeid
– Prinsipper/metoder/verktøy innen LEAN/Six Sigma

Fast arbeidssted for stillingen er fortrinnsvis Overhalla i Trøndelag hvor vi holder til lyse, moderne lokaler. Alternativt arbeidssted på Kløfta i Ullensaker kommune kan vurderes. Opplæringsperioder og noe reisevirksomhet til andre lokasjoner må normalt påregnes.

Hos oss vil du bli en del av et spennende internasjonalt selskap med gode betingelser og utviklingsmuligheter.

For nærmere informasjon om stillingen, ta kontakt med: Gunn Irene Troseth, Senior Manager GMT, Mobil: 916 93 493

Søknad
Vi gleder oss til å motta din søknad, som kan sendes med CV via e-post til hr@pharmaq.no innen søknadsfristen 6 januar 2021. Vennligst angi preferanse for arbeidssted Overhalla eller Kløfta i søknaden. Søknader vil bli behandlet fortløpende.  Kopi av vitnemål og attester bes tatt med på intervju. Vi er et farmasøytisk selskap og vil kreve politiattest ved tilsetting.

 

Operatør/ ingeniør

Er du nysgjerrig på farmasøytisk produksjon og har lyst på nye og spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje – så er PHARMAQ et godt valg! Nå søker vi etter en operatør /ingeniør til et vikariat på 1 år med mulighet til forlengelse til vår produksjonsfabrikk i Overhalla, Trøndelag.

Er du nysgjerrig på hva vi driver med, og har lyst på nye og spennende utfordringer i en dynamisk og nyskapende bransje – så er PHARMAQ et godt valg!

Er det du som….?:
• Liker å jobbe praktisk operativt?
• Jobber strukturert, nøyaktig og er kvalitetsbevisst?
• Er en god lagspiller, men jobber også godt og målrettet alene
Er svaret ja på det meste …… da er det godt mulig vi er på jakt etter DEG!!

Arbeidsområder vil være:
• Utføring av oppgaver relatert til drift
• Dyrkning av bakterielle antigener i fermentorer/ bioreaktorer i industriell skala
• Fokus på forbedring og utvikling av utstyr, prosesser og systemer
• Ansvar og deltagelse i prosjekter og ad-hoc grupper av praktisk og teknisk karakter
• Vedlikehold av dokumentasjon
• Forberedelser til produksjon og etterarbeid; sterilisering og rengjøring

Kvalifikasjoner og egenskaper vi søker:
• Minimum videregående skole innenfor relevante fagkombinasjoner innen bioteknologi, mikrobiologi, prosess, kjemi eller andre tekniske fag. Eventuelt 3-årig høyskole. (BSC, MSc)
• Erfaring med fermentering/dyrkning av bakterier eller celler i stor og liten skala er en fordel, gjerne via automatiske styringssystem
• Kjennskap til GMP og relevant arbeidserfaring fra farmasøytisk eller bioteknologisk industri er en stor fordel
• Kjennskap til og bruk av automatiserte produksjonsprosesser vil være relevant
• Gode datakunnskaper og rapporteringsevner
• Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Vi kan tilby deg spennende og varierte arbeidsoppgaver i et entusiastisk, tverrfaglig og godt arbeidsmiljø. Vi holder til i lyse, moderne lokaler i Overhalla, Trøndelag. Hos oss vil du bli en del av et spennende internasjonalt selskap med gode betingelser og utviklingsmuligheter. Oppstart så snart som mulig.

For nærmere informasjon om stillingen kontakt: Manager Fermentation and Downstream processes, Thomas E. Andersen, Mobil: 990 38 414

Søknad
Vi gleder oss til å motta din søknad, som kan sendes med CV via e-mail til hr@pharmaq.no senest innen 6 januar 2021. Kopi av vitnemål og attester bes tatt med på intervju. Vi er et farmasøytisk selskap og vil kreve politiattest ved tilsetting.