Lege ved Rørvik legekontor

1. januar 2020 slås Nærøy og Vikna sammen til Nærøysund kommune. Nærøysund ønsker å være en framoverlut og attraktiv distriktskommune. Nærøysund kommune er en kommune i vekst. Folketallet øker og et offensivt næringsliv satser innen flere ulike næringer. Kommunen som ligger på Namdalskysten vil få nærmere 10 000 innbyggere og 1000 ansatte.
I Nærøysund kommune er det to kommunesenter – Kolvereid og Rørvik – som tilbyr et variert service- og handelstilbud. Kommunen har et rikt lag- og foreningstilbud innen idrett, kultur og annet frivillig arbeid i de to kommunesentrene samt i flere grendesamfunn.Namdalskysten byr på variert natur og gode turmuligheter. I Nærøysund er det et godt utbygd barnehagetilbud, to videregående skoler med varierte studieretninger og maritim fagskole.Kommunen har egen flyplass med flere daglige avganger til og fra Værnes, og Oslo er bare to timer unna med fly. Det er også daglig hurtigruteavgang som gjør det lett å reise både sørover og nordover langs kysten, samt buss- og hurtigbåttilbud.Ved Rørvik legekontor har vi for snarlig tiltredelse ledig.Rørvik legekontor har 6 legehjemler og en turnushjemmel, og har følgende stillinger ledig:

 • 1 ledig stilling som lege – 100% fastlønnsavtale, for snarlig tiltredelse.

Kvalifikasjonskrav:

 • Norsk autorisasjon
 • Full rekvisisjonsrett
 • Gjennomført turnustjeneste fra sykehus/kommune vektlegges
 • Må kunne inngå i vaktordning
 • Tilfredsstillende politiattest
 • Søkere må kunne beherske norsk/skandinavisk språk skriftlig og muntlig
 • Personlige egenskaper tillegges vekt
 • Vi søker leger som kan bidra til å utvikle de kommunale helsetjenestene. Her ser vi for oss personer som er samarbeidssøkende, ide- og kunnskapsrik.

Viser for øvrig til nytt kompetansekrav med virkning fra 01.03.2017 gjeldende leger som tilsettes i kommunehelsetjenesten.

Personlige egenskaper:

 • Er kreativ, løsningsorientert, liker utfordringer og er endringsvillig.
 • Er interessert i mennesker, og evner å skape gode relasjoner både internt og eksternt i kommunen.
 • Er samarbeidssøkende, ide og kunnskapsrik.
 • Er flink til å søke fram til informasjon og kunnskap som trengs
 • Er systematisk og pliktoppfyllende
 • Opptrer profesjonelt i de utfordringer som møtes i arbeidet.
 • Er trygg og selvstendig med evne til tydelig kommunikasjon.
 • Er beslutningsdyktig
 • Personlig egnethet vektlegges i særlig grad

Språk

 • Norsk

Vi tilbyr:

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Tilrettelegging for leger som ønsker spesialisering allmennmedisin
 • Et faglig aktivt miljø med regelmessig veiledning
 • God pensjonsordning – KLP
 • Inkluderende arbeidsmiljø – Nærøysund kommune er IA bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Behjelpelig med barnehageplass, og bolig.
 • Lønn og avtalevilkår etter Hovedavtalen.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Nærøysund kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.

Fast kommunalt tilsetting

Arbeidssted: Rørvik helsesenter, legekontoret, 7900 Rørvik

For mer informasjon om stillingene:

Skriftlig søknad vedlagt CV, samt bekreftet kopi av autorisasjon og referanser sendes Vikna kommune v/rådmannen, Postboks 133 Sentrum, 7901 Rørvik.

Søknadsfrist 15.09.2019