Prosjektleder

InnovArena er en unik innovasjonsklynge for havbruk, fiskeri samt marin og maritim leverandørindustri på Trøndelagskysten. Vi styrker klyngebedriftene ved å knytte til oss det beste av nasjonal og internasjonal forsknings- og utviklingskompetanse innen våre kystnæringer. Vi inviterer til aktiv samhandling og nye partnerskap på tvers av både bedrifter og bransjer. Vi drifter bedriftsnettverk, koordinerer klyngeaktiviteter og gjennomfører utviklingsprosjekter. Vi har også ansvar for klyngens bygg, med beliggenhet i sentrum av Rørvik.

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med skoleverket, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv. Organisasjonen tilbyr programmer for hele utdanningsløpet fra grunnskolen til høyere utdanning. I Trøndelag er det 10 ansatte.

Dette er en todelt prosjektstilling for 1 år, med mulighet for forlengelse/fast stilling. 50 % er knyttet til Ungt Entreprenørskap og 50 % InnovArena, som også har det formelle arbeidsgiveransvaret.

Som prosjektleder for InnovArena og Ungt Entreprenørskap i Trøndelag får du muligheten til å jobbe i en av Norges mest ambisiøse klynger – i et utviklingsmiljø proppfullt av kompetanse og vilje. Samtidig som du får hovedansvaret for å sikre at fremtidens arbeidstakere motiveres til å bidra til videre innovasjon gjennom prosjektstilling i Ungt Entreprenørskap Trøndelag.

Vi ser etter deg som ønsker å bidra til vekst og utvikling, motiveres av å skape resultater og liker å jobbe med mennesker. Du er kunnskapsrik og en selvgående medarbeider med engasjement og gode samarbeidsevner.

Arbeidsområder:

 • Koordinering og gjennomføring av klyngeaktiviteter i InnovArena – som samarbeidsmøter og kurs.
 • Du vil bli gitt et spesielt ansvar for studentbesøk og rekrutteringsprosjekter.
 • Ungt Entreprenørskap med hovedarbeidsområde å iverksette aktivitet, gjennomføring og videreutvikling av UEs programmer for grunnskolen og videregående skole i Ytre og Midtre Namdal.
 • Administrative oppgaver knytte til InnovArena.

Vi søker etter deg som har:

 • Gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å engasjere
 • Erfaring med innovasjon- og prosjektarbeid er en fordel
 • Administrativ kompetanse

Vi tilbyr:

 • Spennende arbeidsoppgaver i en unik innovasjonsklynge
 • Et godt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Muligheten for kompetanseutvikling gjennom en variert arbeidshverdag
 • Tiltredelse, lønn og øvrige betingelser etter avtale

Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt. Det stilles krav til førerkort klasse B, disponering av egen bil og en må til enhver tid kunne framvise gyldig politiattest.
For mer informasjon se InnovArena og Ungt Entreprenørskap

Spørsmål rettes til:
Andrea Nogva, daglig leder i InnovArena
Mob: 469 24 918 – andrea@innovarena.no

Frank Norbeck, daglig leder i Ungt Entreprenørskap Trøndelag
Mob: 901 21 612 – frank.norbeck@ue.no

Søknad sendes til andrea@innovarena.no innen 18. april 2022, merkes med «Søknad prosjektleder».